TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Oppimispäiväkirja

Perinteisen webbityön sijaan kurssin harjoitustyön voi tänä vuonna korvata oppimispäiväkirjalla. Oppimispäiväkirjasta kerrottiin tarkemmin harjoitustyön ohjausluennolla; tällä sivulla on lyhyt yhteenveto asiasta.

Oppimispäiväkirjoja on tarkoitus käyttää kurssin kehittämiseen. Sen vuoksi oppimispäiväkirjan kirjoittajiin toivotaan mahdollisimman monenlaisia opiskelijoita: etäopiskelijoita, luennoilla viihtyviä, 2-3 vuosikurssilaisia, alaan aiemmin perehtyneitä, opintojensa loppuvaiheessa olevia... Oppimispäiväkirja ei ole tapa päästä kurssista helpommalla kuin muut - todennäköisesti päin vastoin - mutta parhaassa tapauksessa tehty työ näkyy ensi vuonna aiempaa parempana kurssina ja opetuksena.

Oppimispäiväkirjaa tekemään on tällä hetkellä ilmoittautunut jo riittävästi opiskelijoita. Enempää ei enää tarvita! Kiitos mielenkiinnosta! Mukaan hyväksyttyjen nimet löytyvät täältä.

Kirja käytännössä

Oppimispäiväkirja on eri asia kuin luentopäiväkirja. Siinä ei ole tarkoitus referoida luentojen / harjoitusten / mitä-milloinkin sisältöä, vaan vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Oppimispäiväkirja tulisi ensisijaisesti kirjoittaa koneella, mutta käsinkirjoitettukin kelpaa siinä tapauksessa, että käsiala on poikkeuksellisen siistiä ja helppolukuista. Varsinaisen tekstin lisäksi siinä voi olla vaikkapa piirroksia ja käsitekarttoja, mutta pääpaino on kuitenkin tekstissä. Kovin kauas oikeasta ei oppimispäiväkirja varmaankaan eksy, jos sitä kirjoittaessa miettii koko ajan, mitä itse opettajana haluaisi opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista saada irti.

Alla olevat linkit eivät suoranaisesti kuvaa tämän kurssin oppimispäiväkirjaa, mutta niitten avulla saa yleiskäsityksen siitä, mistä oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa on kyse.

Arvostelu

Päiväkirja arvostellaan pistein 0...6, kuten webbityökin. Yksiselitteisiä arvosteluperusteita tällaiselle työlle on mahdotonta listata, mutta jonkinlaisena osviittana voi sanoa, että arvosteluun vaikuttaa työn

Muistakaa: mitä suorasukaisemmin tohditte kirjoittaa mielipiteitänne ja kommenttejanne sekä opetuksesta että omasta oppimisestanne, sen hyödyllisempi päiväkirja on opetushenkilökunnalle ensi vuoden kurssia kehitettäessä.

[Assistentin kommentteja oppimispäiväkirjojen arvostelusta.]

Palautus

Päiväkirja palautetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen viimeinen palautuspäivä on sama kuin webbityössäkin eli 7.12.2000. Työ palautetaan paperille tulostettuna kurssin lokeroon G-siiven ilmoitustaulujen alle. Työssä tulee olla kansilehti, josta selviää tekijän nimi, sähköposti, opintokirjanumero, kurssikoodi ynnä muut normaalit harjoitustyön kansilehdelle kuuluvat tiedot.

Harjoitustyön alkuun tulee liittää lyhyt yhteenveto siitä, minkälaisin esitiedoin ja odotuksin kurssille tuli ja miten kurssin suorittaminen sitten sujui. Tällainen lyhyt yhteenveto helpottaa oppimispäiväkirjan lukijaa orientoitumaan oppimispäiväkirjassa esitettyihin kommentteihin niin, että oppimispäiväkirjoista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Yhteenvedon pohjana voi käyttää vaikkapa omaa oppimispäiväkirja-anomustaan syksyn alusta.

Toinen vaihe palautetaan viikon kuluessa ensimmäisestä Teletekniikan perusteiden tentistä, johon opiskelija osallistuu. Toisessa vaiheessa on tarkoitus kommentoida tenttiin valmistautumista sekä itse tenttiä kysymyksineen; toki muihinkin kurssiin liittyviin asioihin voi edelleen ottaa kantaa. Työt arvostellaan lopullisesti vasta toisen vaiheen palauttamisen jälkeen. Toisen vaiheen voi palauttaa mielensä mukaan joko erillisenä liitteenä tai sitten palauttaa koko työn uudestaan yhtenä kokonaisuutena.

[Aloitus] [Aiheet] [Päiväkirja] [Anominen] [Teksti] [Kuvitus] [HTML] [Palautus] [Arvostelu]


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.02.2001 14:58.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/ohje/oppi.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!