TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Harjoitustyöohje

Teletekniikan perusteisiin kuuluu pakollinen harjoitustyö. Harjoitustyön voi tänä vuonna suorittaa kahdella tavalla: ryhmissä tehtävänä webbityönä tai yksin tehtävällä oppimispäiväkirjalla. Molemmista suoritustavoista kerrotaan tarkemmin harjoitustyön ohjausluennolla tiistaina 19.9.2000 kello 14-16 salissa S5.

Webbijuttu

Webbityöt tehdään kolmen hengen ryhmissä. Työn tekemiseen annetaan aikaa joulukuulle asti. Ryhmät ja aiheet pyritään jakamaan mahdollisimman nopeasti heti lukukauden alussa.

Työt palautetaan sähköisesti, ja parhaat niistä julkaistaan Teletekniikan laboratorion palvelimella. Edellisistä vuosista poiketen useampi ryhmä voi tehdä työnsä samasta aiheesta. Kunkin aihepiirin paras/parhaat työt kerätään omaksi arkistokseen, josta toivottavasti on iloa myös muille verkon käyttäjille.

Työn tarkoituksena on teletekniikan ohella tutustuttaa kaikki kurssilaiset webbijulkaisemisen alkeisiin. Toteutuksessa tulee käyttää standardin mukaista HTML-kieltä. Kuvia, ääntä tai animaatioita saa halutessaan käyttää vapaasti, kunhan pitää mielessä sen, että sisältö on silti tärkeintä, ei hieno HTML:llä kikkailu. Huolellisesti suunnitellusta ulkoasusta saa kuitenkin lisäpisteitä siinä missä sujuvasta ja oikeasta kielenkäytöstäkin. Taiteellista vapautta rajoittaa ensisijaisesti levytila: jokainen ryhmä saa käyttää enintään 100 kilotavua tilaa.

Tutustu viimevuotisiin harjoitustöihin!

Oppimispäiväkirja

Tämä suoritustapa on otettu mukaan kurssille, jotta opetushenkilökunta saisi yksityiskohtaista palautetta siitä, miten ja millä tavoin kurssilla opetetut asiat menevät perille. Oppimispäiväkirjaa tekemään halutaan mahdollisimman monenlaisia opiskelijoita. Tämä tehtävä voidaan jakaa parillekymmenelle sopivimmalle henkilölle.

Tarkemmat tiedot löytyvät oppimispäiväkirja-sivulta.

[Aloitus] [Aiheet] [Päiväkirja] [Anominen] [Teksti] [Kuvitus] [HTML] [Palautus] [Arvostelu]


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 24.09.2000 20:22.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/ohje/alku.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!