TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Yksi kuva vai tuhat sanaa?

Kuvituksella ja animaatioilla voi parantaa tekstin ymmärrettävyyttä. Kuvia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, sillä huonolaatuisesta kuvituksesta on enemmän riesaa kuin iloa.

Kuvitusta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös ne lukijat, jotka selaavat sivuja tekstipohjaisella selaimella tai eivät hitaitten yhteyksien vuoksi halua katsella kuvia. Isot tai väärällä tekniikalla tallennetut kuvat latautuvat hitaasti ja syövät turhanpäiten kapasiteettia.

Kuvitus ei luonnollisestikaan saa rikkoa tekijänoikeuksia. Lähdeviitteet tulee merkitä selkeästi näkyviin kaikkiin kuviin (myös silloin, kun kuva on itse piirretty). Luvatta kopioidusta kuvamateriaalista sakotetaan arvostelussa ankarasti.

Huom.! Koska tekijänoikeusasioista on tullut paljon kysymyksiä, tässä hieman täsmennystä. Selvitimme asiaa mm. ottamalla yhteyttä Jukka Korpelaan, joka on perehtynyt tekijänoikeuksiin, ja hän vastasi näin:

"Tekijänoikeuslain 25 §:n mukaan "Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia: 1) arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen" ja perusteluista ilmenee, että tieteellisyyttä tulkitaan tässä laajasti. Tarkemmin sanoen perusteluissa (HE 287/1994 yksityiskoht. perustelut) sanotaan:

"Vaatimus [ tekstiin liittymisestä ] edellyttää, että taideteoksilla on asiayhteys arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen tai päiväntapahtuman selostamiseen. Kuvien käytön tulee perustua niiden havainnollistavaan tai selventävään merkitykseen. Säännöksen nojalla ei saa valmistaa esimerkiksi taidekirjaa, jossa kuvat ovat pääasia ja tekstillä on ainoastaan täydentävä merkitys.
(...)
Esitystä voidaan pitää tieteellisenä, jos se täyttää tieteelliselle aiheen käsittelytavalle asetettavat yleiset vaatimukset. Säännöksen soveltamisala ei rajoitu korkeakoulujen tai tiedeyhteisön piirissä tapahtuvaan tieteen harjoittamiseen."

Siis tieteellisessä esityksessä (jollaiseksi myös tämä harjoitustyö voidaan katsoa) on luvallista havainnollistavassa tarkoituksessa käyttää muualta lainattua materiaalia, kunhan lähteet on merkitty näkyviin.

Seuraavien linkkien takaa löytyy ohjeita kuvituksen käytöstä ja tekijänoikeuksista:

[Aloitus] [Aiheet] [Päiväkirja] [Anominen] [Teksti] [Kuvitus] [HTML] [Palautus] [Arvostelu]


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 13:03.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/ohje/kuvitus.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!