TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Webbikirjoittajan niksit

Parhaat ohjeet webbikirjoittamiseen löytyvät (yllättäen) webistä. Tutustumisen arvoisia sivuja ovat ainakin seuraavat:

Alla on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä webbikirjoittamisen nikseistä. Niitten avulla pystyy välttämään ainakin kaikkein pahimmat sudenkuopat.

[Aloitus] [Aiheet] [Päiväkirja] [Anominen] [Teksti] [Kuvitus] [HTML] [Palautus] [Arvostelu]


Pikakurssi webbikirjoittamiseen

1) Älä eksytä lukijaa

Webbisivuston rakennetta kannattaa pohtia huolella. Yhdelle sivulle ei kannata ahtaa liikaa asiaa, vaan teksti tulee pilkkoa sopiviin, loogisiin kokonaisuuksiin, jotka on linkitetty mielekkäällä tavalla yhteen. Optimitilanteessa jokainen yksittäinen sivu on yhtä aikaa sekä itsenäinen kokonaisuus että luonteva osa suurempaa sivustoa- lukipa webbailija sivut missä järjestyksessä tahansa.

Selkeä rakenne helpottaa webbisivustolla suunnistamista. Hyvälle sivustolle on helppo tulla muualtakin kuin pääsivun kautta, esimerkiksi hakukoneen heittämänä. Yksikään sivu ei saisi olla umpikuja, vaan sieltä pitäisi pystyä palaamaan pääsivulle muutenkin kuin selaimen Back-painikkeella.

2) Helpota selattavuutta

Webbisivua ei voi kirjoittaa samalla tavoin kuin paperilla julkaistavaa artikkelia. Jotta asia menisi perille, se pitää sanoa lyhyesti ja selkeästi. Lukijat harvoin lukevat webbisivua järjestelmällisesti "alusta" "loppuun", vaan he pikemminkin selaavat tekstiä hyppien asiasta tai otsikosta toiseen. Tästä syystä otsikointiin ja tekstin korostukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Otsikko on jokaisen lehti- ja webbijutun tärkein osa. Otsikon pitää vangita lukijan mielenkiinto ja kuvata samalla nasevasti, mistä on kyse. Otsikko ei saa johtaa lukijaa harhaan, sillä pettynyt lukija harvoin tulee samalle sivulle enää toista kertaa. Otsikon ei tarvitse olla hauska, mutta hauskuudesta on etua.

Korostuksella poimitaan esiin avainsanoja, niin että jotakin tiettyä yksityiskohtaa etsivä lukija löytää haluamansa tiedon mahdollisimman helposti. Avainsanojen etsiminen auttaa myös kirjoittajaa itseään jäsentämään tekstiään loogisesti.

3) Kirjoita ymmärrettävää kieltä

Otsikot ja muut kommervenkit viekottelevat lukijan pysähtymään, mutta vasta leipäteksti tuo kirjoittajalle leivän suuhun - ja joskus jopa makkaraakin sen päälle. Muistakaa kirjoittaa selkeätä ja sujuvaa suomea. Mitatkaa, älkää suorittako mittauksia. Arvioikaa, älkää evaluoiko. Missään tapauksessa älkää erehtykö mahdollistamaan toimintoja. Karttakaa kapulakieltä ja suosikaa meheviä verbejä, jotka nostavat veden lukijan kielelle.

Lyhyt lause on napakka. Välttäkää turhia lauseenvastikkeita ja sotkuisia sivulauseryteikköjä, joihin lukija-parka eksyy koskaan enää kotiinsa löytämättä.

Yhteen kappaleeseen mahtuu vain yksi asia. Kappale on sopivan pituinen silloin, kun sen ydinsisällön pystyy tiivistämään muutamaan sanaan. Jos tällainen tiivistäminen ei onnistu, kappale on joko liian sekava (= kappaleessa ei ole päätä eikä häntää) tai se on liian pitkä.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 24.09.2000 15:44.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/ohje/kirjoitus.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!