TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Arvosteluperiaatteet

Harjoitustyöt arvostellaan asteikolla 0...6 pistettä. Arvostelussa huomioidaan

Harjoitustyö painoarvo kurssin loppuarvostelussa on 1/3. Jotta kurssista saisi hyväksytyn arvosanan, täytyy harjoitustyöstä saada vähintään ykkönen (1). Parhaimmat työt pannaan näytille Teletekniikan laboratorion palvelimelle.

Työssä ei saa olla mukana tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia. Jos haluatte esimerkiksi kopioida työhönne jonkun toisen tekemää kuvamateriaalia, ottakaa selvää, onko se sallittua. Jukka Korpela on kirjoittanut hyvän artikkelin tekijänoikeuksista webissä. Mikäli työssä on mukana laittomasti kopioitua aineistoa - ja varsinkin jos se on ilman selkeitä lähdeviitteitä - kopiointiin suhtaudutaan kuten plagiointiin ja lunttaamiseen yleensäkin.

Ennen kuin palautat työn, tarkista, että kaikki palautusohjeissa mainitut seikat ovat kunnossa.

[Aloitus] [Aiheet] [Päiväkirja] [Anominen] [Teksti] [Kuvitus] [HTML] [Palautus] [Arvostelu]


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 01.09.2000 13:15.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/ohje/arvostelu.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!