The idea of this page is to store links to my various writings on topics of public interest. In other words these
writings fall under the so called third task of a Univerisity.
Most of what you will find here, are prepreprints of the original articles

CSC News (Tieteen tietotekniikka )


This publication appears both in print and electronically on the web, see above.

Preprints of (some) Columns in Finnish- Kolumneja suomeksi

Monikulttuurisuus (2/2015)
Osaamiskeskeinen strategia (1/2015)
Tohtoriopintojen uudistus (1/2014)
KV yliopistokilpailu (x/2013)
Opintojen nopeuttamisen hinta (1/2013)
Valuvika uudessa yliopistolaissa (4/2012)
Evoluutiosta inspiraatiota Internetiin (3/2012)
Pomojen paheet (2/2012)
TieteellÀkö Suomi nousuun? (1/2012)
Tukeeko Internet vapautta ja avointa yhteiskuntaa? (3/2011)
Akateemisesta johtamisesta (2/2011)
Unelmien Innovaatiojärjestelmä (1/2011)
Projektitutkimuksella huippuyliopistoon? (4/2010)
Tietoverkkotutkimuksen suuret haasteet (3/2010)
Olemmeko taas pilvessä? (2/2010)
Luottamus tietoverkoissa (1/2010)
Tulevaisuuden Internet (1/2009)
Ethernetistä verkkojen verkko (3/2008)
Kansainvälistyvät korkeakoulut (1/2008)
Internet IP:n jälkeen (4/2007)

Preprints of (some) Columns in English

Multiculturalism and Universities (2/2015)
New Competence Driven Strategy (1/2015)
University Competition (4/2013)
Internet Politics and Politics in the Internet (3/2013)
Can and should HE become an export industry for Finland? (2/2013)
Price of accelerating studies (1/2013)
Casting Flaw in the New University Law (4/2012)
Evolution Inspired Internet (3/2012)
Sins of Leaders (2/2012)
Can Science Boost Finland's Growth (1/2012)
Does the Internet helps to sustein a free and open society (3/2011)
About Academic Leadership (2/2011)
Innovation System of Dreams (1/2011)
Project based research (4/2010)
Grand Challenges of Network Research (3/2010)
Energy is a Driver (?/2010)
Trust to trust in Networks (?/2010)
Are we in a cloud again? (2/2010)

Articles

E-talouskisassa ei ole dopingtestejä

Helsingin Sanomat

Terveystieot syyt laittaa erilliseen verkkoon - Helsingin Sanomat, 11.2020, Mielipide -palsta
Halutaanko yliopistoilta laatua vai vientituloja - Helsingin Sanomat, 12.11.2015, Mielipide -palsta
Huippuyliopiston pitää olla autonominen - Helsingin Sanomat, 8.12.2006, Mielipide -palsta
Yliopistoistako maisteri- ja tohtorikouluja? - Hesari 09.10.2006 - Mielipide -palsta.
Englanninkielinen yliopisto-opetus ei ole arvovalinta - Hesari 04.05.2005, Mielipide -palsta.
Näivettymisestä uuteen telepolitiikkaan,Helsingin Sanomat, 15.11.2004, vieraskynä.
Eurooppalaiseen korkeakouluun, Helsingin Sanomat, 08.10.2004, Mielipidepalsta.
Laajakaistanäpertelyä, tarjottu Hesarille 4.12.2003.
Miten laajakaista kaikille?

Talouselämä

Uusi suunta kyberturvalliseen Suomeen - Digitaalinen Talouselama lehti, 5.11.2020
5G sekoittaa ansaintamallit - alustava versio Talouselämän jutusta, 25.06.2018
Tie maksulliseen korkeakoulutukseen - laajennettu versio Talouselämän jutusta, 23.11.2007
Tietotalous kriisissä. Teksti toimi pohjana Talouselämä -lehdessä 10.10.2003 olleelle artikkelille.

Other

Puhe ammatillisen tietotekniikkakoulutuksen 40v juhlaseminaarissa-6-2011
A Invited talk to Ficix meeting on COIP impact - 15.11.2006
Paper on International Education in the Conference on Bi-and multilingual universities - challenges and future prospects Helsinki 2005
Esitys IP puheesta Merito Forumin seminaarissa 8.12.2004.
Vastine Harri Pursiaisen kuitufundamentalistiherjalle Tietoviikossa 14.10.2004
Puhe Laboratorion 60-vuotisjuhlassa 12.3.2004.
Riittääkö laajakaistastrategia (kalvot esitystä varten TT:n Tietoteollisuusvaliokunnalle 4.3.2004).