TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
 
Pääsivu
Pääsivu
 
Etätyö eri aikoina
Etätyö eilen, tänään ja huomenna
 
Hyödyt ja haitat
Etätyön hyödyt ja haitat
 
Suomessa ja muualla
Suomi/muut maat
 
Etätyö yrityksissä
Etätyö esimerkkiyrityksissä
 
Remote office
Remote office
 

Etätyö - ratkaisu yhteiskunnan ongelmiin?

Tässä työssä tarkastellaan etätyön nykytilannetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja pohditaan millainen tilanne voisi olla muutaman kymmenen vuoden päästä. Etätyöstä toivotaan olevan apua liikenneruuhkiin, maaseudun autioitumiseen ja työttömyyteen. Pyrimme selvittämään onko toiveilla perustaa ja samalla luomaan jonkinlaisen yleiskuvan etätyöstä yhteiskunnassamme.
 
Kukin sivu muodostaa oman kokonaisuutensa, eikä lukemisjärjestyksellä ole merkitystä. Etätyö eri aikoina sisältää katsauksen historiaan, yleistietoa nykyhetkestä ja arvion etätyön tulevaisuudesta. Hyödyt ja haitat kertoo nimensä mukaisesti etätyön hyvistä ja huonoista puolista niin työntekijän, työnantajan kuin yhteiskunnankin kannalta.Suomessa ja ulkomailla sisältää tilastotietoa Suomen nykytilanteesta ja vertailua muihin maihin. Etätyö yrityksissä on yhteenveto Suomen kuvalehden artikkelista ja tekemästämme sähköpostikyselystä muutamaan suomalaisyritykseen. Remote-office käsittelee esimerkiksi matkoilla tehtävää työtä toimiston ulkopuolella. Tällaista työtä ei aina mielletä etätyöksi, vaikka se täyttääkin etätyön yleisen määritelmän: yrityksen toimitilojen ulkopuolella tehtävää työtä työsuhteessa yritykseen.
 
 
Työnjako
  • Elena Siren pääsivu, etätyö eri aikoina, html-toteutus
  • Katri Laakso hyödyt ja haitat, yritykset, grafiikka
  • Klaus Nieminen Suomi/muut maat, remote office,grafiikka, html-toteutuksen suunnittelu
Kuvat

Tämän sivun on laatinut Elena Siren

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.11.1999 19:28.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/45/main.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]