TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Älyverkot eli IN


1. IN, johdanto
2. IN:n tausta
3. IN palvelut
4. IN:n arkkitehtuuri
5. IN sanastoa
6. Viitteet
7. Tekijät

5. IN sanastoa

Lyhen. Englanniksi Suomeksi Toiminta/Tarkoitus
API Application Programming Interface Sovellusohjelmarajapinta Ohjelmointirajapinta älyverkon sovellusohjelmien kehittämistä varten
BCSM Basic Call State Model Puhelun tilamalli Tilamalli, joka kuvaa puheluohjauksen eri vaiheita ja sisältää kohdat, joissa puhelunohjaus voidaan keskeyttää älyverkon palvelun käynnistämiseksi
CM Call Model Puhelumalli Malli, joka kuvaa missä puhelun vaiheessa ollaan ja mikä on kytkennän tila
CS (IN) Capability Set (Älyverkon) Ominaisuusjoukko Älyverkon palvelutason määräävät ominaisuudet, jotka standardisoidaan tietyllä aikajänteellä
DP Detection Point Ilmaisupiste Peruspuhelunohjauksen vaihe, jossa jokin puhelun käsittelyyn liittyvä tapahtuma voidaan ilmoittaa palvelun ohjaustoiminnolle
- Elementary Function Perustoiminto Toiminto, jota ei voi/ ei kannata jakaa pienempiin osiin
- Event Tapahtuma Äärellisen tila-automaattimallin tietyssä tilassa esiintyvä syöte ja/tai tuloste, joka aiheuttaa siirtymisen tilasta toiseen
- Service Feature Palveluominaisuus Palvelun osa, joka voi olla yhteinen usille palveluille tai muodostaa itse palvelun
- Feature Interaction Ominaisuuksien vuorovaikutus Tilanne, jossa kaksi tai useampaa ominaisuutta vaikuttavat toisiinsa häiritsevästi
IN Intelligent Network Älyverkko Tietoliikenneverkon rakenne, joka helpotta ja tekee joustavaksi uusien palveluiden ja ominaisuuksien toteuttamisen
INAP IN Application Protocol Älyverkon sovelluskäytäntö OSI-Mallin mukainen kerrokseen 7 kuuluva protokolla eli sovellustason yhteiskäytäntö älyverkon eri solmupisteiden (SSP/SCP) välistä sanomansiirtoa varten
IP Intelligent Peripheral Äleverkon oheislaite Älyverkon erityistoimintoja toteuttava laitteisto, esim. näppäinvalinnan vastaanottolaite ja tiedonantolaite
NAP Network Access Point Palvelunsaantipiste Tilaajakeskus, josta osataan väylöittää älyverkkopuhelut ja siirtää tarvittavat tilaajaliittymätiedot palvelun kytkentäpisteisiin
PIN Personal Identification Number Henkilökohtainen tunnusluku Numerosarja, jonka avullaa käyttäjä voi osoittaa oikeutensa palvelun käyttöön
SCF Service Control Function Palvelun ohjaustoiminto Palvelulogiikan käyttö toimintojen ohjaamiseen älyverkkopalvelujen tarjoamista varten
SCP Service Control Point Palvelun ohjauspiste Älyverkon laitteisto, joka toteuttaa palvelun ohjaustoiminnon
SCE Service Creation Environment Palvelun luontiympäristö Järjestelmä, jonka avulla luodaan älyverkon palveluja
SDP Service Data Point Palvelutietokanta Laitteisto, jota käytetään tiedon tallentamiseen älyverkossa
SIB Service Independent Building block Palveluriippumaton rakennuosa Rakennusosa, jota käytetään uusien palvelujen tai niiden osien toteuttamiseen älyverkoissa
SL Service Logic Palvelulogiikka Tietyn palvelun looginen rakenne
SLP SL Processing program Palveluohjelma Tietokoneohjelma, joka toteuttaa palvelulogiikan
SMF Service Managemenet Function Palvelun hallintatoiminto Toiminto, jonka avulla hallitaan palvelun tilaajiin ja älyverkkoon liittyvää informaatiota tietokannassa, mukaan lukien palvelukohtaiset tiedot ja palveluohjelmat
SMP Service Management Point Palvelun hallintapiste Älyverkon laitteisto, joka toteuttaa palvelun hallintatoiminnon (SMF)
SMS Service Management System Palvelun hallintajärjestelmä ks. SMP ja SMF
- Service Provider Palvleun Tarjoaja Organisaatio, joka tuottaa, myy ja hallitsee yrityksille ja yksityishenkilöille tarjottuja palveluita
- Service Subscriber Palvelun Tilaaja Yritys tai henkilö, joka tekee sopimuksen saamistaan palveluista palvelun tarjoajan kanssa
SSCP Service Switching and Control Pint Palvelun kytkentä- ja hallintapiste Keskus, joka sisältää SMP:n ja SCP:n toiminnot
SSF Service Switching Function Palvelun kytkentätoiminto Toiminto, joka tunnistaa palvelun ja käynnistää yhteistoiminnan SCF:n kanssa
SSP Service Switching Point Palvelun kytkentäpiste Keskus, joka toteuttaa SCF:n
- Trigger (Palvelun) Liipaisin Ehto, jonka täyttyessä palvelu käynnistetään. SSF:n tulee raportoida tapahtuma SCF:lle
- (Service) User (Palvelun) Käyttäjä Henkilö, joka käyttää älyverkon palveluja


Tämän sivun sisällöstä vastaavat:

Erkka Suominen
Tero Toivanen
Erkki Turakainen

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 23.11.1998 12:56.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s98/htyo/13/sanasto.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]