TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.188 Tietoliikenneverkot (K-03)


Hyödyllisiä linkkejä

Kurssin muut sivut


Uusimmat tiedoitukset


Kurssin opintojakso-ohje kevät 2003

Yleistä

Tämä kurssi vastaa T-110.350 Tietokoneverkot kurssia. Voit sisällyttää opintoihisi vain toisen kursseista.

Asema

S-38.188 on pakollinen Tietoliikenteen tuotekehitys ja käyttöliittymät (TUK) ja Verkot ja järjestelmät (VER) opintosuunnissa sekä Telecommunications Management pääaineessa.

Kurssi on esitietona Tietoverkkotekniikan pääaineessa ja valinnainen Telecommunications Management sivuaineessa, Teleliikenneteorian pää- ja sivuaineessa sekä Tietoverkko- ja ohjelmistotekniikka sivuaineessa.

Ylläolevien lisäksi kurssi on valinnainen muissakin pää- ja sivuaineessa ja suunnan opinnoissa, mutta eniten opiskelijoita on ylläolevista kategorioista.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa hyvät perusteet tietoliikenneverkoista, niin lähiverkoista kuin Interentistä, sekä valmiudet simuloida yksinkertaisia järjestelmiä ns2 simulointityökalulla.

Esitiedot

Kurssin esitietona on kurssi S-72.423 Telecommunication Systems tai vastaava T-110.300 Tietoliikennearkkitehtuurit tai opetusohjelmasta poistunut kurssi S-38.108 Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan laskuharjoituksilla (esitehtävät), harjoitustyöllä ja tentillä. Kurssin harjoitustyö on voimassa vain ko. kurssin aikana eli kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain vuoden.

Arvosana

Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti:

  • Esitehtävät on suoritettava hyväksytysti, jotta saa ylipäätänsä suorittaa kurrsin harjoitustyön ja tentin.
  • Harjoitustyö on suoritettava hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 1 (maksimi 5), jotta saa osallistua tenttiin.
  • Tentti on suoritettava hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 1 (maksimi 5).
  • Kurssin lopullinen arvosana muodostuu tentistä ja harjoitustyöstä saadun arvosanan painotetun summan perusteella joka on n. 25% harjoitustyö 75% tentti.
  • HUOM! (kertauksen vuoksi) Koska kurssin suoritusta varten vaaditaan sekä hyväksytty harjoitustyö että tentti, ei tenttiin voi osallistua ellei harjoitustyötä läpäise. Lisäksi, harjoitustyötä ei voi suorittaa ellei esitehtäviä läpäise.

Ilmoittautuminen
ja tiedotus

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WWW-TOPI:lla. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan luennoilla ja verkkosivuilla. Seuraa myös uutisryhmää opinnot.sahko.s-38.tietoverkkotekniikka. Jotta saisit tiedotukset muutoksista kurssin ohjelmaan, liity myös kurssin postituslistalle.

Materiaali

Kurssikirjana on sama kuin edellisinä vuosina (toinen painos): Larry L. Peterson & Bruce S. Davie: Computer Networks - A Systems Approach, 2nd edition; kustantaja Morgan Kaufman Publishers, Inc; ISBN 1-55860-577-0. Kirjan hinta on pehmytkantisena "international student edition" versiona n.50-60 euroa.

Opetusmonisteet sisältävät kirjaa täydentävää materiaalia. Opetusmonisteisiin tulevat lähinnä kalvokopiot. Kalvokopiot ovat myös saatavissa sähköisesti luentoaikataulussa olevista linkeistä sekä paperimuodossa kurssin ilmoitustaululta G-siiven toisesta kerroksesta.

Luentomonisteiden tulostaminen on ehdottomasti kielletty TKK:n tulostimilla.

Aikataulu

Viikko 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Luento 1 2 3 4 5 -- 6 7 8 9 10 11 12 13
Harjoitukset -- -- -- -- esit esit esit -- -- harj harj harj -- --

Luennot

Kurssin luennot pidetään suomeksi maanantaisin 14-16 salissa S1. Kurssin luentokalvot ovat englanniksi. Ensimmaien luento on ma 13.1.2003. Luentoaikataulu ja muuta tietoa luentosivulta.

Harjoitustyö
ja esitehtävät

Kurssiin kuuluu pakolliset esitehtävät ja harjoitustyö. Harjoitustyö liittyy TCP:hen ja etenkin ruuhkanhallintaan ja tehdään simulointityökalu ns2:lla. Esitehtävät liittyvät samoihin aiheisiin ja harjoitustyön voi tehdä vain, jos esitehtävät on hyväksytty.

Sekä harjoitustyö että esitehtävät tehdään pareittain (paria ei voi vaihtaa kesken kurssin).

Harjoitusajat ovat ke 12-14 salissa S2, mutta harjoituksia ei ole joka viikko. Lisätietoja löytyy harjoitussivulta.

Tentit

Kun opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi esitehtävät ja harjoitustyön, voi hän osallistua kurssin tenttiin. Tenttejä järjestetään vuoden aikana kolme (3) kappaletta. Lisätietoa tenttisivulta.

Henkilökunta

Opettajat

Kurssin luennoi Pasi Lassila (pasi.lassila@hut.fi). Laskuharjoituksista ja harjoitustyöstä vastaa Eeva Nyberg (eeva.nyberg@hut.fi).

Vastaanotot

Kurssin henkilökunta ei järjestä viikottaisia vastaanottoja. Voit ottaa yhteyttä kurssin henkilökuntaan seuraavilla tavoilla:

  • Luennon tai harjoitusten yhteydessä. Varsinkin harjoitustyöajat ovat ryhmävastaanotto tyyppisiä eli opiskelijoiden kysymykset määräävät harjoitustunnin sisällön.
  • Kysymällä yleisluontoisia asioita kurssin uutistyhmässä.
  • Kysymällä spesifisiä/vain asianosaisia koskevia kysymyksiä kirjoittamalla kurssin henkilökunnalle sähköpostia.
Toivoisimme, että opiskelijat pitäisivät minimissään puhelinyhteydenotot sekä työhuoneissa käymiset. Jos tarve vaatii, vastaanotoista voi sopia erikseen sähköpostilla.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 05.02.2004 10:08.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38188/2003/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!