TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

 

Pääsivulle

Palvelut

Vertailu

Haastattelu

Linkkejä

Kommentit

 

 

 

 

Kommentteja palveluista

Lääkäripalvelujen hyväksikäyttö internetin välityksellä on uusi ja hyödyllinen tapa, joka helpottaa ja nopeuttaa terveyspalvelujen saantia tapauksissa, joissa asia voidaan hoitaa verkon välityksellä; tällä hetkellä esim. sähköpostiin perustuvat palvelut edellyttävät kuitenkin suhteellisen tarkkoja kysymyksenasetteluja siinä mielessä, että niihin voidaan antaa yksiselitteinen vastaus. Nyt saatavilla olevissa palveluissa suurin hyöty saadaan ongelmissa ja tapauksissa, jotka ennen hoidettiin esim. lehtien palstoilla.

Tulevaisuudessa pidemmällekin menevä lääketieteellinen analyysi verkon välityksellä esim. reaaliaikaisen puhe- ja kuvayhteyden sekä potilaan kehosta informaatiota välittävien laitteiden avulla olisi mahdollista suuremmassakin mittakaavassa. Tuskin koskaan kuitenkaan luovutaan täysin fyysisestä potilas-lääkäri-suhteesta, joka jo Hippokrateen aikoina oli perusta kehon parantamiselle.

Loppuyhteenvetona voimme todeta, että palvelujen kirjo on sangen laaja, kuten on asian laita melkein minkä tahansa verkkopalvelun osalta. Kun kyse kuitenkin on niinkin tärkeästä asiasta kuin ihmisen terveys, tulisi palvelun laatuun ja oikeellisuuteen kiinnittää huomiota ja säädellä alan yrittäjiä jollain tavalla. On aivan eri luokan asia, kysyykö verkosta pesuaineen oikeaa määrää vaiko verenpainelääkkeen annostusta...

 

Pääsivulle
   
       
   
Työryhmä: Juha Lipsanen, Mikko Mustakallio, Jouni Pohjalainen
   

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.11.1999 17:36.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/53/kommentit.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]