TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

 

Pääsivulle

Palvelut

Vertailu

Haastattelu

Linkkejä

Kommentit

 

 

 

 

Haastattelu

Haastateltavana oli sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Jari Koskenpato:

Erikoislääkäri Jari Koskenpato

1. Oletko tutustunut internetistä löytyviin lääkäripalveluihin? (esimerkkinä vaikkapa http://www.verkkoklinikka.fi/klinikka)
- En ole tutustunut.

2. Mikä on yleiskäsityksesi niistä; enemmän haittaa vai hyötyä?
- Luulisin että hyötyä (samoin kuin lehtien palstoistakin).

3. Mitkä ovat käsityksesi mukaan tärkeimmät hyvät ja huonot puolet potilaan ja lääkärin kannalta?
- Mm. lääkäri saa rauhassa miettiä vastaustaan ja tarvittaessa perehtyä kirjallisuuteen.Lääkäri saa uusia hoitomuotoja tunnetuksi ja tietyistä sairauksista tai tutkimustoimenpiteistä voisi vielä tehdä potilasinformaatiokokonaisuuksia esim.sydäninfarktin kuntoutus, mahantähystystutkimukset etc. Potilas saa helposti yhteyden esim erikoislääkäriin ja voi esittää intimiteetiltään arkojakin kysymyksiä. Huono puoli on se, että markkinat valtaavat etupäässä kaupallisuuteen pyrkivät tahot joiden moraali ja tietotaito ovat kyseenalaiset (esim erilaiset hivenainemiehet).

4. Minkälaiset vaivat mielestäsi soveltuvat verkon kautta käsiteltäviksi?
- Sellaiset asiat, joihin on ns. selvä vastaus ja kysymykset ovat yksiselitteisiä: esim.; voiko alkoholia ottaa tämän lääkkeen kanssa? mitä tarkoittaa verikoearvo ALAT? mitä helikobakteeri aiheuttaa? mihin lääkäriin tulisi ottaa yhteyttä kun virtsan mukana tulee verta? Kysymykset jotka eivät sovi ovat esim sellaisia, joiden vastaamiseen tarvitaan tarkentavia lisäkysymyksiä tai jotka ovat liian laajoja ja mahdollisesti harhaanjohtavia esim: mikä minua vaivaa kun rintaan sattuu? onko penisilliini hyvä lääke? mistä johtuu punoittava ihottuma käsissä?

5. Kuinka suurena pidät riskiä, että jotkin sairaudet tulevat jäämään vaille asianmukaista hoitoa ihmisten turvautuessa vain johonkin verkosta löytämäänsä lääkäripalveluun?
- En pitäisi riskiä suurena, Jos lääkäri osaa vastata oikein eikä yritä tehdä liian helposti diagnooseja pelkkien kysymysten perusteella, vaan neuvoo esim oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisessa. En siis tosin tiedä miten lääkärit netissä vastailevat.

6. Mitä lääkärien olisi huomioitava palvelua toteuttaessaan ja kysymyksiin vastatessaan?
- Vastauksissa olisi oltava riittävän varovainen ja neuvottava ennemminkin jatkohoitomahdollisuuksista kuin yritettävä varsinaisesti hoitaa sairauksia. Yksiselitteisiin kysymyksiin voi toki vastata eksaktisti.

7. Olisitko itse valmis osallistumaan tällaisen palvelun pyörittämiseen?
- Suppeassa muodossa kyllä.

8. Mitä potilaan tulisi huomioida valitessaan lääkäriä internetin (koti- ja ulkomaisesta) tarjonnasta?
- Lääkärin erikoisala suhteutettuna kysymykseen. tällä hetkellä suomalaisten lääkärien kansainvälinen taso on korkea ja uusien hoitokäytäntöjen tiedotusnopeus on hyvä. uskoisin että kannattaisi valita suomalainen lääkäri. en siis tosin tiedä tämänhetkistä tarjontaa.

 

Pääsivulle
   
       
   
Työryhmä: Juha Lipsanen, Mikko Mustakallio, Jouni Pohjalainen
   

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.11.1999 17:36.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/53/haastattelu.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]