TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
 Alkuun Yleistä | Hinnat | IP-puhelu | Standardit | Laitteet | Verkot | Sovellusalueet | Tulevaisuus | Lähteet
 

VoIP:in tulevaisuudennäkymät

IP-puhelut lisääntyvät lähitulevaisuudessa huomattavasti ennenkaikkea yritysten lähiverkoissa ja ulkomaanpuheluliikenteessä. Yrityksille vain yhden verkon käyttäminen tuo paljon kustannussäästöjä ja lisärvoa puheluiden laatua huonontamatta jo nykyistä tekniikkaa käyttämällä.

Vaikka ulkomaanpuhelut ovat huomattavasti halvempia IP-puheluina kuin perinteisinä puheluina, eivät IP-puhelut ole saanneet täysin varauksetonta suosiota edes ulkomaanliikenteessä, ja monesti IP-puheluita välittävät operaattorit jättävät tietoisesti mainitsematta, että puhelut välitetään Internetin kautta. Tämä johtuu tietenkin siitä, ettei IP-puheluiden laatu yllä täysin perinteisten puheluiden tasolle. Toinen syy, miksi IP-puhelut eivät ole vielä niin suosittuja, johtuu niiden hankalammasta käytöstä, eli kuluttajan täytyy soittaa puhelu yhdyskäytävän kautta, eikä vaihtoehtoisesti suoraan vastaanottajalle. Totutusta tavasta poikkeavaan toimintaan totuttelu vie oman aikansa ja siihen täytyy aina olla jokin riittävän hyvä syy. Jos ainoa syy soittaa kaukopuhelu yhdyskäytävän kautta on halvempi hinta, niin nähtäväksi jää kuinka paljon halvempi hinnan täytyy olla, jotta valtaosa kuluttajista vaivautuu tekemään tämän. On myös odotettavissa, että kilpailun kiristyessä perinteisten puheluiden hinnat laskevat, mikä pienentää IP-puheluiden ja perinteisten puheluiden välistä hintaeroa.

Se, miten yksityisten kuluttajien soittamat IP-puhelut yleistyvät, riippuu pitkälti siitä, miten puheenlaatuun liittyvät ongelmat pystytään ratkaisemaan ja miten paljon Internet-puhelimien käyttö tulevaisuudessa helpottuu. On muistettava, ettei Internettiä ole alunperin suunniteltu reaaliaikaisen puheen siirtotieksi, ja monia ongelmia on vielä ratkaistavana, jos Internetistä halutaan tehdä yhtä luotettava ja saman tasoinen kuin jo olemassa oleva puhelinverkko. Lisäksi jää nähtäväksi miten paljon kuluttajat arvostavat IP-puheluiden tuomia uusia mahdollisuuksia ja palveluja. Osaltaan ns. täydellisten IP-puheluiden yleistymiseen vaikuttaa se, miten uusissa rakennuksissa toteutetaan tietoliikenneyhteydet. Jos uudet rakennukset kytketään kiinteästi Internettiin, saattaa olla järkevää rakentaa uusiin rakennuksiin vain lähiverkko ja kytkeä IP-puhelimet tähän lähiverkkoon.

IP-puhelut tulevat yleistymään varmuudella tietyillä kapeilla osa-alueilla, mutta nähtäväksi jää, miten suuren osan ne korvaavat perinteisestä puhelinliikenteestä. Se on kuitenkin varmaa, ettei nykyistä julkista puhelinverkkoa voida täysin korvata tai oleellisesti muuttaa vielä useaan vuoteen.


Tekijät: Ulla-Maija Haapakangas, Arsi Heinonen, Kimmo Pitkäniemi

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.11.1999 08:50.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/33/tulevaisuus.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]