TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
 Alkuun Yleistä | Hinnat | IP-puhelu | Standardit | Laitteet | Verkot | Sovellusalueet | Tulevaisuus | Lähteet
 

IP-puhelut - puhe paketeiksi

IP-puhelut perustuvat Internet-protokollaan. Sen avulla siirretään puhetta paketteina IP-verkon yli. Tämä tarkoittaa sitä, että IP-puheluita voidaan siirtää periaatteessa missä tahansa dataverkossa, joka käyttää IP:tä, esimerkiksi Internetissä, intraneteissä tai lähiverkoissa.

Tavallisessa puhelussa muodostetaan 64 kbit/s piirikytkentäinen yhteys jokaista puhelua varten. Tämä kaista on varattuna myös silloin, kun ei puhuta. IP-puhelussa puhe digitoidaan, kompressoidaan ja muunnetaan IP-paketeiksi, jotka kuljetetaan IP-verkon yli jakaen kaista muun IP-liikenteen kanssa. IP-muotoisena johdolla voidaan siirtää jopa kymmenkertainen määrä puheluja verrattuna piirikytkentäiseen. /9/

Nokian IP-järjestelmät pohjautuvat TCP/IP-pinoon (kuva 1). Ne rakennetaan TCP/IP:n kuljetuskerroksen päälle ja ne käyttävät joko TCP:tä tai UDP:tä.TCP:tä käytetään niiden tietojen välittämiseen, joiden on ehdottomasti saavuttava perille, eli pääasiassa signalointi. Puheen välittämiseen käytetään UDP:tä, koska pakettien katoaminen ei ole niin kriittistä puheyhteydelle. Ymmärrettävyys ei juuri kärsi, vaikka puheesta puuttuu joitakin millisekunteja sieltä täältä.

Nokia IP Telephony ja TCP/IP
Kuva 1. Nokia IP Telephony ja TCP/IP
/2/

IP-puhelut jaetaan eri luokkiin sen mukaan mistä mihin soitetaan: Phone-to-Phone, PC-to-PC, PC-to-Phone, Phone-to-PC. Phone-to-Phone palveluissa ohitetaan Internetin tai jonkun muun IP-verkon avulla esimerkiksi kaukopuhelinverkko, jolloin säästetään puhelinkustannuksissa (vrt. taulukko 1). PC-to-PC-puhelupalveluissa ohitetaan koko perinteinen puhelinjärjestelmä, ja puheluita siirretään puhtaasti IP-verkon välityksellä suoraan tietokoneesta tietokoneeseen, esim. yrityksen omassa tietokoneverkossa. PC-to-Phone- ja Phone-to-PC-palvelut ovat edellämainittujen palveluiden yhdistelmiä. Lisäksi on mahdollista lähettää faxeja IP-puhelinverkon lävitse. IP-puhelut tarjoavat myös mahdollisuuden muodostaa omia IP-puhelinverkkoja. Tällöin voidaan mm. käyttää omaa numerointia.


Tekijät: Ulla-Maija Haapakangas, Arsi Heinonen, Kimmo Pitkäniemi

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.11.1999 08:49.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/33/ippuhelu.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]