TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
 Alkuun Yleistä | Hinnat | IP-puhelu | Standardit | Laitteet | Verkot | Sovellusalueet | Tulevaisuus | Lähteet
 

VoIP-sovellusalueet

VoIP:ä voidaan käyttää lähes kaikkiin teleliikenteen tarpeisiin yrityksen sisäpuheluista aina täysimittaiseen videoneuvotteluun. VoIP:n sovellusalueet ovat erittäin monipuoliset, koska se on suunnniteltu tukemaan eri protokollien välistä liikennettä: Esim. perinteisellä puhelimella täytyy kyetä yhteydenottoon lähiverkossa olevan tietokoneen puhelinlaitteiston kanssa.

VoIP-palveluntarjoajien tärkein sovellusalue on tarjota huomattavasti edullisemmalla hinnalla yhtä laadukas puhelinyhteys kuin perinteinen puhelinyhteys. Ensimmäinen askel VoIP:n käytössä on jo tapahtunut, kun monet operattorit tarjoavat ulkomaanpuheluita IP-puheluina. Tällöin puheluntilaaja ei tarvitse tietokonepäätettä, vaan soittaa normaalia lankaverkkoa pitkin palvelun tarjoavalle operaattorille, joka puolestaan siirtää puheen yhdyskäytävää pitkin Internettiin. Näin palvelua tarjoavan operaattorin ei tarvitse maksaa kallista kaukopuhelumaksua, mikä antaa mahdollisuuden hinnoitella puhelut halvemmiksi kuin perinteistä tekniikkaa käyttämällä. Tavallisten lähipuheluiden keskuudessa eivät IP-puhelut ole vielä kovin suosittuja, mutta ISP:ille (Internet Service Provider) IP-puhelut tarjoavat uuden markkina-alueen, mitä ISPit tulevat kehittämään kokonaisvaltaisesti.

Yksityiselle kuluttajalle tärkeä lisäarvoa tuottava sovellusalue on pääsy Internetin moniin palveluihin puhelimen välityksellä. Näin voidaan käyttää samoja hakupalvelimia, esim. numerotiedustelua tai aikataulupalveluja, kuin nykyään normaalilla puhelintekniikalla, mutta ilman palvelumaksuja. IP-tekniikalla voidaan toteuttaa lisäksi paljon tavallista puhelinliikennettä monipuolisempia palveluita, kuten kuvanvälitystä ja jopa täydellistä multimediaa.

Yrityksille IP-puhelinliikenne tarjoaa erittäin edullisen ja käyttökelpoisen ratkaisun. Puhelinkuluja voidaan minimoida käyttämällä hyväksi yhtä verkkoa sekä puhe- että dataliikenteeseen. Erityisesti uusissa rakennuksissa kannattaa panostaa vain lähiverkkoon ja toteuttaa puhelinjärjestelmä sen päälle IP:n avulla. Tämä säästää kustannuksia ja yksinkertaistaa kaapelointia, kun työpistettä kohti tarvitaan vain yksi kaapeli. Viive intranetissä siirretyssä puhelinliikenteessä on jo nykytekniikalla useimmiten mitätön johtuen yhdyspisteiden välillä olevien reitittimien vähäisestä määrästä. Tavallisesti intranetissä paketteja hukkuu suhteellisen vähän, mikä lisää luotettavuutta ja laatua. Yritysten sisäiset verkot voidaan helpommin konfiguroida käyttämään prioriteettiprotokollaa virheiden vähentämiseksi, ja usein voidaan taata viiveelle tietty maksimiarvo. Jo nykyisellä VoIP-tekniikalla voidaan toteuttaa täysin samantasoinen puheenvälitys lähiverkon kautta kuin perinteisellä tekniikalla toteutetun puhelinverkon kautta.

Vaikka ISDN-tekniikat hallitsevatkin nykyään videoneuvottelumarkkinoita, ovat IP-tekniikalla toteutetut videokonfferenssit tulevaisuudessa paljonkin käytettyjä. ISDN-tekniikalla on etuna tietty luetettavuus, mutta muilta osin IP-tekniikalla toteutettu videoneuvottelu on laadultaan hyvinkin vertailukelpoinen ja lisäksi huomattavasti edullisempi.

Eräs sovellusalue IP-ympäristössä on faksiliikenne. Koska faksiliikenteelle ei tarvitse asettaa yhtä tiukkoja aikaviivevaatimuksia kuin puheen välitykselle, soveltuu tämänpäivän IP-yhteys erittäin hyvin faksiliikenteelle. Faksiliikenteen suhteellinen osuus koko teleliikenteestä on suuri maiden- ja etenkin mannertenvälisessä liikenteessä, missä IP-liikenne on huomattavasti edullisempaa.


Tekijät: Ulla-Maija Haapakangas, Arsi Heinonen, Kimmo Pitkäniemi

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.11.1999 08:50.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/33/sovellukset.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]