TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Wireless LAN

Yhteenveto

WLAN ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä paras mahdollinen tekniikka internetiin liittymiseksi. Tekniikkaa vaivaavat yhteysongelmat sekä erilaisten ulkoisten antennien asentelu vähentävät palvelun houkuttelevuutta siinä määrin, ettei se todennäköisesti vielä tule keräämään suuria massoja palvelun käyttäjiksi. Nopeaa siirtoyhteyttä kaipaaville xDSL-tekniikat ovat selkeästi käyttökelpoisempi vaihtoehto. Yhteysongelmiin on kuitenkin tulevaisuudessa tulossa helpotusta, kun tekniikalle mahdollisesti myönnetään uusia taajuusalueita korkeammalta viiden gigahertsin alueelta, jossa on enemmän kapasiteettia. Tällöin palvelua ja sen laatua tulee tietenkin tarkastella uudelleen.

Tänä päivänä WLAN onkin selkeästi parhaimmillaan siellä, mihin se on alun perin suunniteltukin eli korvaamassa perinteisiä lähiverkkoja esimerkiksi yrityksissä tai muissa alueellisesti pienissä yhteisöissä. Sen tarjoamat mahdollisuudet vaikkapa koulujen opetuskäytössä ovat erittäin mielenkiintoisia. On myös esiintynyt keskustelua, että WLAN-tekniikalla voitaisiin korvata kolmannen sukupolven UMTS-matkapuhelinverkkoja. Kuitenkin WLAN tulisi ennen kaikkea nähdä UMTS-palveluiden täydentäjänä eikä kilpailijana. Esimerkiksi matkapuhelinverkoilta vaadittavan peiton muodostaminen WLAN-tekniikalla olisi lähes mahdotonta.


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 23:48
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/27/yhteenveto.shtml