TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Wireless LAN

ISDN tekniikka

ISDN (Integrated Services Digital Network) on yleisestä puhelinverkosta kehittyvä integroitu digitaalinen verkko, joka tarjoaa digitaalisen päästä-päähän yhteyden. ISDN:n tärkein määrittelykohde on ollut tilaajan ja verkon välinen liitäntä. Liikenne puhelinkeskuksesta eteenpäin sovitetaan joka tapauksessa olemassaolevaan PCM-järjestelmään, jossa kaikki on ollut digitaalista jo pitkään. ISDN-järjestelmä on suunniteltu siten, että se liittyy ylempien kerrosten hierarkiaan mahdollisimman kitkattomasti ja tehokkaasti.

Kun perinteinen analoginen puhelinliittymä muutetaan digitaaliseksi ISDN-liittymäksi, puhelinkeskukseen tulevaan tilaajajohtoon vaihdetaan uudentyyppinen liittymäkortti. Käyttäjälle asennetaan verkkopääte, joka huolehtii liikenteen sovittamisesta puhelinverkkoon. Uuden standardin mukaiset päätelaitteet (esim. telefaksit ja tietokoneet) voidaan liittää suoraan verkkopäätteeseen. Analogiset laitteet vaativat päätesovittimen, joka muuttaa analogisen signaalin digitaaliseksi. A/D-muunnos tehdään siis jo ennen verkkopäätettä eikä vasta puhelinkeskuksessa.

Liittymätyypit

Eurooppalaisessa ISDN-standardissa on määritelty kaksi erilaista liittymää. Perusliittymä eli BRI (Basic Rate Interface) on tarkoitettu tavalliseen kotikäyttöön perinteisen analogisen puhelinliittymän tilalle. Järjestelmäliittymä eli PRI (Primary Rate Interface) on tarkoitettu yrityskäyttöön ja tulevaisuudessa myös kotitalouksien videoyhteyksille.

Perusliittymä on niin sanottu 2B+D-liittymä. Siinä on kaksi tiedonsiirtoon tarkoitettua piirivälitteistä B-kanavaa ja yksi merkinantoon tarkoitettu D-kanava. B-kanavalla voidaan siirtää mitä tahansa digitaalisessa muodossa olevaa informaatiota. D-kanava on avoinna puhelinkeskukseen koko ajan, ja sen kautta avataan ja suljetaan B-kanavilla kulkevat yhteydet. D-kanavaa voidaan periaatteessa käyttää myös pakettikytkentäisen datan siirtoon merkinannon ohella.

Tiedonsiirtokanavien siirtonopeus on 64 kbit/s. Perusliittymän kahta kanavaa voidaan käyttää toisistaan täysin erillään, jolloin käytössä on kaksi täysin erillistä liittymää, tai ne voidaan yhdistää yhdeksi 128 kilobittiä sekunnissa siirtäväksi kanavaksi. Merkinantokanavan nopeus on perusliittymässä 16 kbit/s. Perusliittymän kokonaisnopeus 160 kbit/s, mutta tilaajan käytössä siitä on siis tällä hetkellä vain 144 kbit/s.

Jäjestelmäliittymää eli PRI:tä käyttetään tavallisimmin suurehkojen puhelinvaihteiden liittämiseen. Järjestelmäliittymän nopeus on PCM-standardiin sopiva 2048 kbit/s. Siinä on yhteensä 32 kanavaa, joista 30 on tavallisia B-kanavia. Merkinantokanavien lisäksi järjestelmäliittymässä on yksi 64 kilobittiä sekunnissa siirtävä D-kanava sekä yksi synkronointiin ja valvontaan tarvittava kanava.

USA:ssa ja Japanissa televerkkojen nopeushierarkia poikkeaa eurooppalaisesta. Näissä maissa B-kanavien nopeus on vain 56 kbit/s. Järjestelmäliittymissä käytetään nopeutta 1,5 Mbit/s, jolloin B-kanavia mahtuu yhteen PRI liittymään yhteensä 23.

Päätelaitteet

Yhteen ISDN-perusliittymään voidaan kytkeä enintään kahdeksan päätelaitetta, joista kahta voidaan käyttää yhtäaikaa. ISDN-suosituksen mukaiset päätelaitteet kuten ISDN-puhelimet sekä ISDN:lle tarkoitetut dataliitäntäkortit liitetään suoraan verkkopäätteeseen (NT, Network Terminator) ilman modemia tai muuta sovitinta. Koska kuluttajat tahtovat edelleen käyttää vanhoja päätelaitteitaan, voidaan tällaiset ISDN-suosituksia noudattamattomat päätelaitteet liittää verkkopäätteeseen päätesovittimen (TA, Terminal Adapter) kautta. Päätesovitin huolehtii eimerkiksi V.24- ja X.21-tyyppisten datapäätteiden liittämisestä./5,6/


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 23:47
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/27/isdn_tekniikka.shtml