TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Wireless LAN

Langattoman verkon mahdollisuuksia

Langattoman verkon sovelluksia voidaan kehittää jokaiseen tilanteeseen, jossa käytetään liikkuvaa reaaliaikaista yhteyttä tai kun fyysistä yhteyttä ei ole mahdollista rakentaa. Langaton yhteys on erityisen hyödyllinen, kun työntekijöiden pitää käsitellä tietoa interaktiivisesti, liikkuessaan, asiakkaiden edessä. Langattoman yhteyden avulla voitaisiin varustaa tietokonella jokainen liikkuvaa työtä tekevä kuten lääkäri, varastomies, huoltomies tai kiinteitönvälittäjä.

Optimistisesti ajatellen langattoman lähiverkon voi ajatella tuovan paperitonta toimistoa taas askeleen lähemmäksi. Kannettavilla laitteilla voi kerätä tietoa suoraan tietokantaan tarvitsematta tallentaa sitä välillä esimerkiksi paperille. Langaton yhteys muihin laitteisiin tekee entisistä kannettavista laitteista entistä liikkuvampia.

Kaupoissa ja varastoissa on tärkeää, että kirjanpito vastaa mahdollisimman tarkasti varaston tai myymälän tilannetta. Langattoman yhteyden avulla myymälän tai varaston henkilökunta voi tehdä päivityksiä kirjanpitoon välittömästi työtä suorittaessaan. Esimerkiksi inventaariota tehdessä ei tarvitse talletaa tietoa välillä paperille, ja näin virheidenkin mahdollisuus pienenee. Jos myyjällä on kannettava laite, jolla on langaton yhteys liikkeen tietokantaan, voi hän tarkastaa tuotteen määrän varastossa ilman käytiä tietokonella.

Sairaaloissa tehdään suuri määrä tiedon tallentamista hoitoon liittyvissä tilanteissa. Tietoa tallentavat lääkärit ja sairaanhoitajat lisäksi liikkuvat hyvin paljon hoitaessaan potilaita. Olisi hyvin hyödyllistä, jos tietoa ei tässäkään tapauksessa tarvisti ensin tallentaa paperille, josta sitten tieto kopiodaan sairaalan tietokantaan. Tietokoneistamisen tiellä sairaaloissa on paljon radiotaajuuksille (Esim. GSM) herkkiä laitteita. Sairaaloissa voitaisiin tosin käyttää tekniikkaa, jolla tietoa välitetään matalilla taajuuksilla kohinan sekaa koodattuna, esimerkiksi WLANia.

Langattomalla verkolla voidaan siis peittää pieniä tiloja, kuten yksittäisiä toimistoja, mutta toisaalta isompia komplekseja kuten sairaaloita. Isommissa peitoissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, ettei yhdellä lähettimellä välttämättä päästä tarvittavaan peittoon. Tällöin tarvitaan useampia lähettimiä, ja jotta systeemi olisi toimiva tarvitaan myös roaming-tekniikkaa. WLAN järjestelmä voidaan toteuttaa tälläisenä soluverkkona, jossa on myös roaming mahdollisuus. Näin langattomalla verkolla voi peittää isojakin alueita.

Isomman alueen peittämisestä voidaan ajatella hyötyvän isojen tehdasrakennuksien lisäksi kampukset, joissa muutenkin on tarve tiedonsiirtoverkolle. Jos mittakaavaa tästä edelleen venytetään voidaan suunnitella jopa Internet palveluiden tarjoamisesta langattoman lähiverkon avulla. Jos esimerkiksi katetaan asuinalue langattomalla verkolla, josta on yhteys Internettiin voidaan tätä yhteyttä tarjota kuluttajille maksua vastaan. Kuluttajan tarvitsee vain hankkia lähetin-/vastaanotinlaitteisto, eikä kenenkään tarvitse tehdä uusia johdotuksia maahan tai huoneistoihin. Lisäksi tässä järjestelyssä ei tarvitsisi ottaa kantaa siihen, minkä lähettimen alueella käyttäjä on verkon alueella. Näin saataisiin mobiili, kiiteä, Internet-yhteys, jonka rakentamisessa ei tarvitse investoida suuria määriä kaapeleihin./1,2/


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 23:47
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/27/mahdollisuudet.shtml