TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Kurssin S-38.118 harjoitustyö
Jussi Hynninen
HTML, Telepolitiikka EU:ssa
Eeva-Liisa Vuolle
Valvonta, UMTS
Sanna Santajärvi
Telepolitiikka Suomessa ja EU:ssa

Pääsivu
Telepolitiikka Suomessa
Valvonta
UMTS-luvat
Telepolitiikka Euroopan unionissa
Lähteet
Sanasto

Telepolitiikka

Telepolitiikka on valtion tai sitä laajemman organisaation harjoittamaa toimintaa, joka pyrkii luomaan säädöksiä koskien sen alueella harjoitettavaa toimintaa. Toiminnan pohjalla ovat taloudelliset seikat sekä tavoite tarjota kansalaisille televiestintäpalveluita ja luoda työpaikkoja. Näitä toteutetaan edistämällä televerkkojen sekä niissä harjoitettavien palveluiden välistä kilpailua sekä luomalla telepolitiikan tavoitteita edistävät tarjontaperiaatteet.

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 10:58
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/9/index.shtml