TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
 

                               SIIRTYYKÖ PUHELINLIIKENNE INTERNETIIN 
 
Johdanto

Viestin kulku erilaisissa verkoissa

Puheesta IP-paketiksi

Erilaisia IP-puheluita

Tarvittavat laitteet

Palvelun laadusta

Tulevaisuus

Tekijät

Lähteet

Johdanto

Puhelintoiminta ennen Internetiä

Suomalaiset ovat saaneet nauttia puhelinverkon tarjoamista palveluista jo vuodesta 1882, jolloin Suomen ensimmäinen puhelinlaitos perustettiin. Niistä ajoista puhelintoiminta on kokenut lukuisia muutoksia. Käsivälitteisistä keskuksista on siirrytty automaattisiin ja analogisesta siirrosta keskusten välillä on siirrytty digitaaliseen siirtoon. 1960-luvulta lähtien puhelinyhteyksiä on voitu hoitaa langattomasti, ensin autoradiopuhelinten ja sittemmin NMT- ja GSM-verkkojen avulla.

Puheluiden siirtyminen Internetiin

1990-luvun puolivälissä puhelinliikenne on löysi aivan uuden kulkureitin - Internet-verkon. Suurimpana etuna muihin puhelunvälitysjärjestelmiin nähden Internet-puheluilla on niiden halpuus. Mikäli koko puhelu soittajalta vastaanottajalle asti kulkee Internetin kautta, voidaan IP-puheluiden avulla soittaa vaikka maapallon toiselle puolelle pelkän paikallispuhelun hinnalla. Tavallisten puheluiden lisäksi Internetin kautta onnistuu myös moni vaativampi televerkon sovellus, esimerkiksi videoneuvottelut.

Ensimmäiset IP-puhelut hoidettiin kahden Internet-käyttäjän välillä, joilla oli tietokoneillaan samat puheluohjelmat. Lähettävän koneen ohjelma muodosti puheesta IP-paketteja ja lähetti ne verkkoon ja vastaanottajan kone sitten samaa ohjelmaa käyttäen muodosti jälleen puhetta vastaanotetuista IP-paketeista. Puheluita varten tarviittiin koneeseen mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet, sekä äänikortti. Puhelut olivat halpoja, mutta usein kehnolaatuisia ja yhteydet epävarmoja. Suurin käyttäjäryhmä oli paljon kansainvälisiä puheluita puhuvat nettifriikit. Sittemmin IP-puheluita on alkanut olla tarjolla myös kaupallisesti, ja nykyään Internetin kautta voidaan käydä puheluja myös kahden tavallisen lankapuhelimen välillä - puhelu vain välitetään jossain matkan varrella Internetin kautta. Mahdollista on toki myös soittaa puheluita Internet-liittymän kautta lankapuhelimeen, periaatteessa myös päinvastoin.

IP-puheluiden rajoitteet

Internet-puheluissa on kuitenkin omat ongelmansa. Internet-verkkoon lähetettävät viestit pilkotaan lähetyksessä pieniksi palasiksi, paketeiksi, ja nämä paketit etsivät reittinsä vastaanottajalle parhaaksi näkemäänsä reittiä. Vastaanottajan päässä ne sitten taas kootaan yhteen oikeaan järjestykseen. Koska puhelinyhteyksissä kuitenkin ääni tulisi vastaanottaa lähes samalla hetkellä kuin lähetys on tapahtunut, pakettien saapuminen väärässä järjestyksessä vastaanottopäähän ei ole suotavaa. Kaikeksi onneksi ihmiskorva ei ole kovin herkkä kuulemaan jokaisen paketin oikeellisuutta, joten vastaanotto-ohjelma voi huomatessaan paketin puuttuvan tehdä lähes vastaavanlaisen paketin tutkimalla vastaanotettuja paketteja ja päättelemällä, mitä väliin voisi kuulua. Oikean paketin saapuessa perille jälkikäteen se tunnistetaan, havaitaan vanhaksi, ja tuhotaan. Verkon ollessa tukkoinen siirto voi kuitenkin kokea huomattaviakin viiveitä, mikä huonontaa puhelun laatua olennaisesti tai saattaa tehdä puhelun käymisen jopa mahdottomaksi. Internet ei siis takaa reaaliaikaista tiedonsiirtoa, jota puhelinliikenteessä tarvitaan.
 
 

Seuraava sivu


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 29.11.2000 15:38
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/52/index.shtml