TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Microsoft Clip Art

Kuva: Microsoft Clip Art

Tekijät
Jyrki Kalliosaari
Teemu Ahonen
Tuomas Suni

Etusivulle

Quality of Service
Määritelmä
Osatekijät
QoS & puhelinliikenne
QoS & Internet
Puhelut Internetissä

Ongelmat
Ongelmat ja ratkaisut
Tulevaisuus
Digitaalinen konvergenssi

IP-puhelut tänään ja huomenna
Miksi IP-puhe?
Tilanne tänään
H.323
VoIP:n laatutekijät
Erityisongelmat
IP-PBX
PBX:n kuolema
PBX ja LAN

Sanasto

Lähteet

Siirtyykö puhelinliikenne Internettiin?


Quality of Service

Määritelmä

Kansainvälinen teleliikenneliitto ITU määrittelee Quality of Servicen standardissa ITU-T E.800. Quality of Service, lyhyemmin QoS on kaikkien telepalvelun laatuparametrien summa, jotka vaikuttvat käyttäjän subjektiiviseen tyytyväisyyteen telepalvelua kohtaan.

QoS rakentuu siis palvelun laatuparametreista ja käytännössä QoS:n merkitys on asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä palvelun käytössä. Puhuttaessa internetsovelluksesta, tässä tapauksessa puhelinsovelluksesta, täytyy verkon kaikkien osien, tasojen sekä itse sovelluksen laadun on oltava riittävä, jotta käyttäjä kokisi subjektiivisesti palvelun laadun hänen tarpeilleen ja odotuksilleen riittäväksi.

Termiä Quality of Service käytetään usein vain teknisessä mielessä merkitsemään palvelun verkkoparametreja kuten viive ja häviö ja käyttäjän kokema subjektiivinen puoli asiasta jätetään huomiotta. Tekninen QoS on luonnollisesti lähtökohta palvelun toiminnalle ja teknisesti epävarmasti toimiva palvelu ei koskaan vastaa käyttäjän odotuksia.

QoS:n osatekijät (ITU-T E.800)

Serveability, toisin sanoen tekninen QoS. Tähän osatekijään kuuluu läheisesti palvelun saatavuus, säilyvyys sekä laadun säilyminen.

Support. QoS-palvelulla pitää olla myös tukipalvelut.

Operability, Palvelun käytettävyys. Palvelun käytettävyys riippuu pääasiassa sovelluksesta, jolla palvelua käytetään.

Security, turvallisuus. Palvelua suojataan luvattomilta monitoroinneilta ja väärinkäytöksiltä.

ETSI on myös määritellyt vastaavanlaiset osatekijät QoS:lle, jotka on jaettu usempaan luokkaan ETSIn parametiren ollessa hieman yksityiskohtaisempia.

ETSIn näkökulma QoS:een

Quality of Service

Kuva: Ranta-Aho, Merja: Kurssin S-72.040 Luentomateriaali
Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 03:41
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/33/index.shtml