TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.188 Tietoliikenneverkot (K-04)


Hyödyllisiä linkkejä

Kurssin muut sivut


Uusimmat tiedoitukset


Kurssin opintojakso-ohje kevät 2004

Yleistä

Tämä kurssi vastaa T-110.350 Tietokoneverkot kurssia. Voit sisällyttää opintoihisi vain toisen kursseista.

Asema

S-38.188 on pakollinen Tietoliikenteen tuotekehitys ja käyttöliittymät (TUK) ja Verkot ja järjestelmät (VER) opintosuunnissa sekä Telecommunications Management pääaineessa.

Kurssi on esitietona Tietoverkkotekniikan pääaineessa ja valinnainen Telecommunications Management sivuaineessa, Teleliikenneteorian pää- ja sivuaineessa sekä Tietoverkko- ja ohjelmistotekniikka sivuaineessa.

Ylläolevien lisäksi kurssi on valinnainen muissakin pää- ja sivuaineessa ja suunnan opinnoissa, mutta eniten opiskelijoita on ylläolevista kategorioista.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa hyvät perusteet tietoliikenneverkoista, niin lähiverkoista kuin Internetistä, sekä valmiudet simuloida yksinkertaisia järjestelmiä ns2 simulointityökalulla.

Esitiedot

Kurssin esitietona on kurssi S-72.423 Telecommunication Systems tai vastaava T-110.300 Tietoliikennearkkitehtuurit tai opetusohjelmasta poistunut kurssi S-38.108 Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan harjoitustöillä ja tentillä. Kurssin harjoitustyöt ovat voimassa vain ko. kurssin aikana eli kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain vuoden.

Arvosana

Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti:

  • Kaikki harjoitustyöt on suoritettava hyväksytysti, jotta saa ylipäätänsä suorittaa kurrsin ja tentin.
  • Tentti on suoritettava hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 1 (maksimi 5).
  • Kurssin lopullinen arvosana muodostuu tentistä ja harjoitustyöistä saadun arvosanan painotetun summan perusteella joka on n. 25% harjoitustyö 75% tentti.
  • HUOM! (kertauksen vuoksi) Koska kurssin suoritusta varten vaaditaan sekä hyväksytyt harjoitustyöt että tentti, ei tenttiin voi osallistua ellei harjoitustöitä läpäise. Lisäksi, harjoitustöiden seuraavaa osaa ei voi suorittaa ellei edellistä osaa ole läpäissyt.

Ilmoittautuminen
ja tiedotus

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WWW-TOPI:lla. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan luennoilla ja verkkosivuilla. Seuraa myös uutisryhmää opinnot.sahko.s-38.tietoverkkotekniikka. Jotta saisit tiedotukset muutoksista kurssin ohjelmaan, liity myös kurssin postituslistalle.

Materiaali

Kurssikirjana on sama kuin edellisinä vuosina (toinen tai kolmas painos): Larry L. Peterson & Bruce S. Davie: Computer Networks - A Systems Approach, 2nd/3rd edition; kustantaja Morgan Kaufman Publishers, Inc; ISBN 1-55860-577-0. Kirjan hinta on pehmytkantisena "international student edition" versiona n.50-60 euroa.

Opetusmonisteet sisältävät kirjaa täydentävää materiaalia. Opetusmonisteisiin tulevat lähinnä kalvokopiot. Kalvokopiot ovat myös saatavissa sähköisesti luentoaikataulussa olevista linkeistä sekä paperimuodossa kurssin ilmoitustaululta G-siiven toisesta kerroksesta.

Luentomonisteiden tulostaminen on ehdottomasti kielletty TKK:n tulostimilla.

Aikataulu

Viikko 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
luennot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13
harjoitus       harj. aika     harj. aika harj. aika harj. aika harj. aika harj. aika     harj. aika

Luennot

Kurssin luennot pidetään suomeksi maanantaisin 14-16 salissa S1. Kurssin luentokalvot ovat englanniksi. Ensimmaien luento on ma 19.1.2004. Luentoaikataulu ja muuta tietoa luentosivulta.

Harjoitustyöt

Kurssiin kuuluu pakolliset harjoitustyöt. Harjoitustyöt liittyvät lähinnä TCP:n toimintaan. Osa 1 koostuu laskuharjoitustyyppisistä tehtävistä aiheena TCP ja siihen liittyvät käsitteet. Osa 2 on simulointitehtävä ja sen raportointi, jonka tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat TCP:n ruuhkanhallinan toimintaan ja simulointityökalu ns2:een. Osa 3 on itsenäisempi simulointityö, jossa opiskelijat tutkivat TCP:n ruuhkanhallinnan toimintaa eri tilanteissa. Kaikki harjoitustyöt tulee suorittaa hyväksyttävästi, jotta kurssista voi saada hyväksytyn arvosanan.

Kaikki harjoitustyöt tehdään pareittain (paria ei voi vaihtaa kesken kurssin).

Harjoitusajat ovat ke 12-14 salissa S5, mutta harjoituksia ei ole joka viikko. Lisätietoja löytyy harjoitussivulta.

Tentit

Kun opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi harjoitustyöt, voi hän osallistua kurssin tenttiin. Tenttejä järjestetään vuoden aikana kolme (3) kappaletta. Lisätietoa tenttisivulta.

Henkilökunta

Opettajat

Kurssin luennoivat Pasi Lassila (pasi.lassila@hut.fi) ja Jouni Karvo (jouni.karvo@hut.fi). Harjoitustyö ajoista ja harjoitustöistä vastaa Eeva Nyberg (eeva.nyberg@hut.fi).

Vastaanotot

Kurssin henkilökunta ei järjestä viikottaisia vastaanottoja. Voit ottaa yhteyttä kurssin henkilökuntaan seuraavilla tavoilla:

  • Luennon tai harjoitusten yhteydessä. Varsinkin harjoitustyöajat ovat ryhmävastaanottotyyppisiä eli opiskelijoiden kysymykset määräävät harjoitustunnin sisällön.
  • Kysymällä yleisluontoisia asioita kurssin uutistyhmässä.
  • Kysymällä spesifisiä/vain asianosaisia koskevia kysymyksiä kirjoittamalla kurssin henkilökunnalle sähköpostia.
Toivoisimme, että opiskelijat pitäisivät minimissään puhelinyhteydenotot sekä työhuoneissa käymiset. Jos tarve vaatii, vastaanotoista voi sopia erikseen sähköpostilla.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 03.02.2005 15:29.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38188/2004/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!