TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.119 Tietoverkkotekniikan seminaari (2 ov)

Kevät 2002


Viimeisimmät tiedotukset

Arvosanat
Seminaaritöistä on koottu raportti
Läsnäolo- ja tiivistelmäpisteet (päivitetty 16.4.2002)
Seminaari on siirretty saliin S3.

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy monipuolisesti ja syvällisesti muutamaan teletekniikan valittuun osa-alueeseen sekä saa useilta muilta osa-alueilta tuoretta tietoutta. Tämän yleistavoitteen saavuttamisen oheistavoitteina opiskelijan
 • taidot tiedonhaussa ja useiden lähteiden yhteiskäytössä kehittyvät
 • esiintymisvarmuus kasvaa
 • kirjallinen ilmaisutaito vahvistuu
 • (akateemisen) työympäristön työskentelytavat tulevat tutuiksi
 • Sopivuus

  Opintojakso sopii opiskelijoille neljännestä vuosikurssista eteenpäin. Osallistujilla odotetaan olevan riittävät perustiedot tietoverkkotekniikasta. Poikkeustapauksessa opiskelijoiksi voidaan ottaa myös kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin mitä ns. kohtuudella pystytään prosessaamaan, tullaan karsinta tekemään juuri näiden nuorempien tieteenharjoittajien parissa.

  Esitelmiä on kaksi seminaarikertaa kohden, joten opintojaksolle voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa.

  Henkilökunta

  Opintojakson vastaavana opettajana kevätlukukaudella 2002 on Nicklas Beijar.

  Vastaanottoaika: Tiistaina klo 10:00-12:00 huoneessa SE323. Voi myös yrittää tulla tapaamaan muulloinkin. Varmin yhteydenottokeino on kuitenkin sähköposti.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen tapahtuu TOPIlla tai mikäli se ei ole mahdollista sähköpostilla suoraan kurssin opettajalle. Ilmoittautuessasi kerro nimesi, opintokirjasi numero, korkeakoulusi, osastosi, pää- ja sivuaineesi sekä sähköpostiosoitteesi. Lisäksi kerro muutamalla sanalla, mitä odotat kurssilta, mitkä ovat tavoitteesi kurssin suhteen yms. asioita.

  Aihe

  Aiheena keväällä 2002 on mobiili Internet. Käsitellään m.m. seuraavia aiheita: IPv6, SIP, GPRS, standardit ja turvallisus.

  Seminaari aiheet seuraavat (alustavasti) ohjeellisesti Nokian kirjaa MITA - Mobile Internet Technical Architecture. IT Press, 2001. ISBN 951-826-499-6.

  Aikataulu

  Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 15.1.2002 klo 8-10 salissa S1. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kukin valitsee esitelmänsä aiheen.

  Seminaari kokoontuu tiistaisin klo 8-10 salissa S3. Aikaisempien seminaarien palautteen perusteella seminaariaika on siirretty pois keskipäivästä, jotta jo työelämässä mukana olevat opiskelijat pääsisivät joustavammin osallistumaan tilaisuuksiin.
   
  Pvm Esitelmän pitäjä Aihe Opponentti
  26.2 Mikko Kiiski GPRS Kaori Kusumoto
  5.3 Annukka Ahonen SIP Teemu Hares
  12.3 Teemu Hares Palvelun laatu Annukka Ahonen
  19.3 Mikael Ylijoki Bluetooth Iiro Pietilä
  26.3 Iiro Pietilä Symbian Heikki Sulander
  2.4 --- --- (pääsiäisloma) ---
  9.4 Kaori Kusumoto i-Mode Jari Huttunen
  16.4 klo 8-9 Heikki Sulander Mobiili IPv6 Mikko Kiiski
  16.4 klo 9-10 Jari Huttunen Ad hoc verkot Antti Aarnio
  23.4 klo 8-9 Mickey Shroff IPv6 turvallisuus Mikael Ylijoki
  23.4 klo 9-10 Antti Aarnio WAP ja XHTML Mickey Shroff

  Kirjoitusohjeita

  Seminaarin tuloksena tuotetaan julkaisu(ja), siis sähköisiä tai paperilla olevia.

  Yhteenveto- ja muun toimitustyön virtaviivaistamiseksi osallistujien on syytä käyttää yhdenmukaisia tekstinkäsittely- ja piirustusohjelmistoja.
  Katso mallia vuoden 1999 seminaarin tuotoksista.

  Seminaariesitelmän tulee olla noin 10-sivuinen, jossa on 3-4 kpl kuvia (itse tehtyjä, ei skannattuja).

  Käytä lähdemateriaalina paitsi varsinaista seminaariteosta myös muita kirjoja, lehtiä, konferenssijulkaisuja, RFC:ja, webbiä. Ideana on muokata tuoretta tietoa kopioimisen sijasta.

  Esitelmän tyylilajit sekä yleinen muoto löytyvät täältä (Word97-muodossa).

  Käytännön ohjeita

  Aikaa esitelmääsi varten on yhteensä 40-60 min, josta varsinaista esitelmää varten 20-30 min. Loput on opponointia sekä yleisön kommentteja varten. Pääpaino on itse esitelmässä.

  Havainnollista esitystäsi kalvoin yms. havaintomateriaalein. Aiheesta riippuen kannattaa mukaan ottaa erilaisia hinnastoja, tuote-esitteitä, laitteita jne.

  Toimita esitelmän sisällysluettelo vastaavalle opettajalle noin viikkoa ennen esitystä. Lisäksi toimita esitelmä opponentille viimeistään esitystäsi edeltävänä viikonloppuna.

  Lähetä esitelmä sähköpostilla kaikille kurssin osanottajille viimeistään esitelmääsi edeltävän päivän aamuna. Valvovalle opettajalle annat paperiversion esitelmän alussa ja sähköpostitse opponentin, yleisön tai opettajan mahdollisesti haluamilla korjauksilla tai täydennyksillä päivitetyn version viimeistään viikko esityksesi jälkeen.

  Opponenttilomake (Word97-muodossa)

  Suoritusvaatimukset

  Suoritus koostuu useasta osasta, joista kustakin tulee suoriutua vähintään puolesta (pistemäärillä laskien), paitsi läsnäoloista, joista saa olla poissa enintään kaksi kertaa. Lisäksi raportteja tulee tehdä 4 kpl.
 • Esitelmän pito
 • Kirjallinen, erillisohjeen mukainen konekielinen dokumentti
 • Esitelmän opponointi
 • Tiivistelmät
 • Läsnäolot
 • Tarkemmat arvosteluperusteet löytyvät täältä.  Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

  Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

  Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
  Sivua on viimeksi päivitetty 22.05.2002 15:35.
  URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38119/k02/index.shtml
  [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
  ?Kysy =>Anna palautetta!