TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Telelääketieteen soveltuvuusTekijät:   Seppo Fagerlund   Veli-Pekka Salo   Minna BloiguEtusivu

Kehitys

Soveltuvuus

Tekniikka

Ongelmat

Tekijät

     Tunnetuimmat telelääketieteen pilottihankkeista koskevat ensihoidon järjestelyjä, videoyhteyksiä, röntgen- ym. kuvien sekä potilaan terveydentilan kehitystä kuvaavien tietojen välitystä tietoverkkojen avulla.
(Telelääketiede tutuksi http://www.psk.fi/telelaake.htm 05.12.2000 20:00)

     Telelääketieteen EU-hankkeita: Radiologisten kuvien siirto, Neurofysiologinen EEG-datansiirto, Langaton kuvan- ja äänensiirto, Etäopetus videoneuvottelujen välityksellä, Intranet-videoneuvottelu, Digitaalisen mammografiakuvan käsittely, Etelä-Pohjanmaan terveysportti, Telelääketiede- ja telehoito-opetus, Sähköinen kuvalähete dermatologiassa, Videoneuvottelulaitteistojen käyttökoulutus, Sähköinen potilastietojärjestelmä, Digitaalinen silmänpohjakuvalaitteisto.
(LifeIT http://www.lifeit.com/web/fi/eu/index.html 05.12.2000 20:00)

     Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Soneran yhteistyönä syntyi lääketieteellinen kuvaverkko, jonka avulla tutkimusmateriaali, esimerkiksi röntgenkuvat, voidaan siirtää, lausua ja tallentaa digitaalisessa muodossa. Arkostiorobotin sisään mahtuu koko sairaalan kuvatuotanto kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Järjestelmällä on useita etuja: kuvat ovat aina saatavilla, etsimänsä löytää helposti haun avulla ja siirto tapahtuu linjoja pitkin nopeasti. Kustannuksia säästetään, sillä kuvia ei tarvitse kehittää eikä siten myöskään kuva-arkistoa rakentaa. Turun terveystoimen yli sata toimipistettä saadaan yhdistettyä yhteiseen verkkoon Primus-hankkeeseen kuuluvan Terve Verkon avulla. Projektin tavoitteena on terveystoimen tehostaminen modernilla viestintäteknologialla. Asiakaspalvelu, ajanvaraukset ja asiointi saadaan sujumaan joustavasti, kun asiakastiedot ovat välittömästi saatavilla eri toimipisteissä.
(Terveydenhuollon ratkaisut http://www.sonera.fi/yrityspalvelut/toimialaratkaisut/terveydenhuolto/caset.html 12.03.2000 20:00)

     Satelliittipalveluilla voidaan mahdollistaa erilaiset ensiaputyyppiset yhteydenpidot kuten EKG maaverkkojen ulottumattomissa: saaristossa, merellä tai haja-asutusalueella. Matkaviestinyhteydet ovat käytössä ensihoidon EKG- ja still-kuvasiirrossa sekä tutkimusaineiston siirrossa sairaalan takapäivystäjälle. Videoneuvottelu ja koulutus:ISDN-yhteydet ISDN-yhteydet mahdollistavat videoneuvottelusovellukset sekä soveltuvat teleradiologian tarpeisiin silloin, kun siirtotarve on vähäinen. Lähiverkkoja jakamalla voidaan eri organisaatioiden lähiverkot yhdistää esimerkiksi DataNet:in avulla, joka on parhaimmillaan tiedostosiirrossa ja teleradiologiassa. DataNet-ATM on esimerkki huippunopeasta tietoliikenteestä, jolla voidaan siirtää röntgenkuva jopa yhdessä sekunnissa paikasta toiseen.
(Terveydenuollon ratkaisut
http://www.sonera.fi/yrityspalvelut/toimialaratkaisut/terveydenhuolto/teknologia.html 03.12.2000 20:00)


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 19:23
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/66/soveltuvuus.shtml