TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Telelääketieteen ongelmatTekijät:   Seppo Fagerlund   Veli-Pekka Salo   Minna BloiguEtusivu

Kehitys

Soveltuvuus

Tekniikka

Ongelmat

Tekijät     Uutena kehittymässä olevana alana telelääketieteellä on monia ongelmia ratkottavana. Tarvitaan selkeitä näyttöjä tehokkuudesta ja terapeuttisuudesta sekä diagnostisesta vaikutuksesta suhteessa kuluihin monilla telelääketieteen aloilla. Yksityisyys, tietojen lähettämisen turvallisuus, lääkäriasemakohtaiset standardit ja ohjeistukset, tekniset yhteensopimattomuudet laitteissa ja tekniikassa sekä henkilökuntaresurssit ovat ongelmia, joita telelääketieteessä on kohdattava.
(Telemedicine Strategic Healthcare Group http://www.va.gov/telemed/faq.htm 05.12.2000 20:00)

     Suurimmat ongelmat telelääketieteessä liittyvät henkilöihin, välineisiin ja asenteisiin. Laiteinvestoinnit maksavat itsensä takaisin sitä nopeammin, mitä tehokkaammin hankittuja laitteita käytetään. Järjestelmäongelmista mainittakoon esim. terveydenhuoltoon soveltuvan digitaalisen arkistointijärjestelmän rakentaminen. Telelääketieteen polttavin ongelma liittyy henkilökunnan asenteisiin. Ylipäätänsä uuden tieto- ja tietoliikenneteknologian käyttöönotto vaatii koulutusta. Laitteiden käyttö ja uusi toimintakulttuuri on opittava ja omaksuttava. Asenteiden pitää muuttua ja tietojen karttua ennen kuin telelääketiede voi yleistyä.
(Telelääketiede tutuksi http://ww.psk.fi/telelaake.htm 05.12.2000 20:00)

     Telelääketieteen on myös uutena alana kohdattava lainsäädännölliset ongelmat, jotka vaihtelevat eri maissa. Vanhoista menetelmistä on myös monissa paikoissa vaikea luopua, joten näyttöjä tehokkuudesta ja säästöistä kaivataan. Tietoverkkojen turvallisuus on myös suuri huolen aihe, joka aiheuttaa kysymyksiä henkilökohtaisten sairastietojen lähettämisen sekä jakamisen turvallisuudesta tietoliikenneverkoissa. Tietojen eheys sekä luotettavuus on pystyttävä turvaamaan. Suurimipiin huolenaiheisiin kuuluvat myös vastuukysymykset väärien diagnoosien kohdalla sekä onko lääketieteellisten arviointien tekeminen telelääketieteen avulla yhtä luotettavaa kuin henkilökohtaisesti tapahtuva kommunikointi. Tämä herättää eettisiä kysymyksiä koskien elektronisesti lähetettävää lääkärintarkastusta tai videoneuvottelua.
(Telemedicine Policy Issues http://www.jma.com.au/telemeddp2.htm 05.12.2000 20:00)

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 19:23
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/66/ongelmat.shtml