TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Siirtyykö puhelinliikenne Internetiin


Siirtyykö puhelinliikenne Internetiin

VoIP

QoS

Digitaalinen konvergenssi

Lähdeaineisto

Timo Viipuri
Kalervo Kujala
Mikko Lehtonen

4.12.2000

Valid HTML 4.0!

[Seuraava sivu]


Mikä on Quality of Service? Mitä se merkitsee puhelinliikenteelle, entä Internetille? Mitä ongelmia sen toteuttamisessa on? Digitaalisen konvergenssin toteutuminen.

Aihe on ongelmallinen jo käsitteiden takia, mitä se sisältää. Mitä tarkoitetaan internetillä? Se usein käsitetään ip-pohjaisena verkkojen verkkona, jonka päälle rakentuvat monenlaiset palvelut. Mutta ongelmallista on se, että osa verkoista ei toimi ip-protokollan avulla ja siten ei kuuluisi käsitteen piiriin. Kuitenkin ne ovat osa internetiä. Joten määrittelemme sen ip-pohjaiseksi verkkojen verkoksi, jossa on ei-ip-pohjaisia verkko-osia.

Mikä on puhelinliikenteen määritys? Perinteisesti se ymmärretään puhelimella soitettuna puheluna läpi puhelinkeskuksien käyttäjän huomaamatta haluttuun numeroon, jossa vastaa toinen käyttäjä puhelimella. Puheluliikenne on kaksisuuntaista ja reaaliaikaista, mutta luonnollisesti siinä on viivettä johtuen yhteyden laadusta.

Entäpä kysymys kokonaisuutena? Siihen on vastauksena kolme vaihtoehtoa: kyllä, ei ja osittain. Me pohdimme, mikä niistä todennäköisin ja millä aikavälillä. Millä tavalla sitten puhelinliikenne sitten siirtyisi internetiin ja mitä muutoksia se vaatisi nykyiseen järjestelmään? Miten alueellisesti muutos vaikuttaisi? Laskutus? Kuten huomataan kysymys herättää lisää kysymyksiä ja asian vaikeus avautuu. [Seuraava sivu]


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 22:41
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/5/index.shtml