TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Tietoturva InternetissäAloitussivu

Sivut tehnyt:
Jarkko Jaakkola
Timo Ralli
Jukka Tuominen

Esipuhe


Tämän julkaisun tarkoitus on selventää asiaan perehtymättömälle tietoturvaan liittyviä asoita ja käsitteitä. Julkaisussa selvitämme muun muuassa seuraavia asioita, kuten internetin historiaa ja palomuurin toimintaa. Julkaisun yleistajuisuuden vuoksi emme kuitenkaan ryhdy selvittämään kyseessä olevien teknologioiden yksityiskohtia tai matemaattista pohjaa. Aineistona käytimme hyväksemme Internetistä löytyneitä julkaisuja ja artikkeleita, jotka liittyvät tämänhetkiseen tietoturvatasoon. Aiheista tarkemmin kiinnostuneille on linkkisivullamme lisätietoja. Aiheesta löytyy myös reilusti kirjallisuutta. Tämä julkaisu tehtiin harjoitustyönä kurssiin s-38.118 Teletekniikan perusteet.
Seuraavalle sivulle

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 16:12
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/3/index.shtml