TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


4G - mikä se on?


Sisällys

Johdanto

2G

3G

4G

Päätelaitteet

Tekniikka

Palvelut

Sanasto

Linkit ja lähteet

Tekijät

Pic of some futuristic phone from www.nokia.com

Johdanto

Tällä hetkellä Euroopassa käytössä olevaa GSM-verkkoa ja jo tekeillä olevaa GPRS-verkkoa on nimitetty toisen sukupolven (2G) edustajiksi. Paljon näkyvyyttä saanut UMTS-toimilupien huutokauppa on kilpailu siitä, kuka pääsee toteuttamaan ja rahastamaan tulevaisuuden 3G-järjestelmillä. 
4G:llä, eli neljännen sukupolven mobiililla dataverkolla tarkoitetaan itse siirtotieverkkoa, päätelaitteita ja erilaisia internet-palveluja 3G.n jälkeen. 

Tunnuksenomaista eri sukupolvien vaihdoksille on siirtonopeuksien kasvaminen, suuret investoinnit sekä operaattorien että käyttäjien puolilta, ja palvelujen kehittyminen monipuolisemmiksi. 3G:n aikataulusta on esitetty vaihtelevia arvioita: "ihan kohta", "ensi keväänä" tai "lähitulevaisuudessa". 4G:n arvellaan tulevan käyttöön siis ehkä vasta vuosikymmenen kuluttua tarvittavien teknologisten kehitysaskeleiden toteuduttua. 
 


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.12.2000 11:54
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/12/index.shtml