TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.118 Teletekniikan perusteet (3 ov)

Teletekniikan perusteet kuuluu tietoliikennetekniikan koulutusohjelman pakollisiin kursseihin. Kurssi kannattaa suorittaa kolmannen vuoden syksyllä ennen syventäviä kursseja. [katso Teletekniikan pääaineen malliohjelmaa]

Kurssin laajuus on 3 opintoviikkoa. Kurssiin kuuluu luentoja, laskuharjoituksia, excursio(ita) ja ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Tarkemmat tiedot luentojen ajankohdista ja kriittisistä päivämääristä löytyvät aikataulusta.

Suorittaminen

Ensimmäisellä luennolla kerrotaan tarkemmin kurssin suorittamisesta. Sen vuoksi ensimmäiselle luennolle kannattaa tulla, vaikka aikoisikin suorittaa kurssin muilta osin etäopiskeluna. Toinen tärkeä tilaisuus on harjoitustyön ohjausluento. Mikäli et itse pääse ohjausluennolle, huolehdi, että saat tarvittavat tiedot jotakin muuta kautta.

Kurssiin kuuluu neljä pakollista osuutta:

Kaikki osasuoritukset ovat voimassa seuraavan kurssin alkamiseen saakka, eli syksyn 2001 ensimmäiselle tenttikaudelle asti. Koska kurssi muuttuu syksyllä 2000 edellisvuoteen verrattuna, vanhojen (ennen syksyä 2000 tehtyjen) osasuoritusten hyväksyttämisestä tulee keskustella Kirsi Voipion kanssa.

Vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia osuuksia ovat lisäksi:

Lisätietoja

Kurssin tiedotus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti - lähinnä webin ja sähköpostin avulla. Sähköpostilistat saadaan Topin ilmoittautumislistoista, minkä vuoksi kannattaa pitää huolta siitä, että Topin tiedot ovat oikein.

Sellaiset opiskelijat, joilla ei ole oikeuksia TKK:n tietoverkkoihin ja Topiin, voivat ilmoittautua kurssille ja tentteihin lähettämällä sähköpostia kurssin pääassistentille.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 26.10.2000 13:50.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/kurssiesite.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!