TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.118 Arvostelu 2000

Kurssiin kuuluu erilaisia osasuorituksia, joista osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Kurssin läpäisyyn vaaditaan kaikkien pakollisten osasuoritusten hyväksytty suorittaminen. Pakollisia osasuorituksia ovat:

Laskuharjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta oikein ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä saa lisäpisteitä. Laskuharjoituksista ja niitten pisteytyksestä löytyy lisätietoa laskuharjoitus-sivulta. Laskareista tulevat yhteispisteet skaalataan niin, että niistä saa kokonaispisteisiin 0...3 pistettä bonusta.

Kurssin kokonaisarvosana määräytyy harjoitustyön (0...6 pistettä), tentin (0...24 pistettä) ja mahdollisten laskuharjoituspisteitten perusteella. Ekskursion tulee olla hyväksytysti suoritettu (arvostellaan 0/1). Yhteispisteet lasketaan seuraavasti:

yhteispisteet = (xq)*(4*harjoitustyö*1/3 + tentti*2/3 + laskarit)

Kuten edellisestä mitä selkeimmin nähdään, harjoitustyön painokerroin loppuarvosanassa on 1/3 ja tentin 2/3 (mahdolliset laskaripisteet ovat extraa). Yhteispisteet muutetaan loppuarvosanaksi seuraavasti:

Pisteet Arvosana
x < 12 0
12 ≤ x < 14 1
14 ≤ x < 17 2
17 ≤ x < 20 3
20 ≤ x < 23 4
23 ≤ x ≤ 27 5

Arvosteluperiaatteista antaa tarvittaessa lisätietoa Raimo Kantola.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 16.02.2001 15:27.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/arvostelu.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!