TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Opinnot Tietoverkkolaboratoriossa

Lukuvuoden 2005-2006 kurssit ja vanhojen kurssien korvaaminen

Vanhan tutkintorakenteen mukaisille tietoverkkolaboratorion kursseille on lueteltu korvaavia opintopisteillä mitoitettuja uusia opintojaksoja tässä listassa. Poikkeuksena S-38.158 Protokollasuunnittelun harjoitustyö, jolle ei ole uutta, vastaavaa kurssia. Jos pää/sivuaineessasi on tämä kurssi pakollisena, voit lukea tilalle pää/sivuaineesi vapaavalintaisia kursseja.

Kurssin S-38.108 Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit voi korvata joko kurssilla S-72.423 Telecommunication Systems (tai uudella vastaavalla kurssilla S-72.1130 Telecommunication Systems) tai kurssilla T-110.300 Telecommunications architechtures.

Tätä vanhempia opetusohjelmasta poistettuja kursseja on listattuna kurssivalikoimasivun alalaidassa. Kunkin kurssin omalta sivulta pitäisi löytyä tiedot kyseisen kurssin korvaavista kursseista. Jos olet silti epävarma, ota ihmeessä yhteyttä minuun (opintoneuvojaan).

Tietoverkkolabran kurssien suositellut esitiedot näkyvät puuna esitietokaaviossa (pdf-tiedosto).

Tietoverkkolaboratorion tarjoamat pää- ja sivuaineet

Vanhan tutkintorakenteen mukaan :


Tietoverkkotekniikka 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
Telecommunications Management 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-1999 1999-2000
Teleliikenneteoria 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-1999 1999-2000
Teletekniikka 2000-2001 1999-2000
Tietoverkko- ja ohjelmistotekniikka (ei tlt-koul.ohj.) 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
Tietoverkkotekniikka (ei tlt-suunta) 2000-2001 1999-2000

Vanhojen oppaiden mukaisesti opiskeleville saattaa hyödyllistä tietoa löytyä myös kurssien korvaavuustaulukoista sivun alalaidasta.
Kurssivalikoimasivulta löytyvät myös aikaisemmin opetusohjelmasta poistetut kurssit.

Uuden tutkintorakenteen mukaan :

"Tietoverkot" ja "Tietoliikenteen matemaattiset menetelmät"-pääaineet moduuleineen on kuvattu opinto-oppaassa


Käytännön ohjeita opiskelusta

Ilmoittautuminen:
Laboratorion kaikille kursseille ja kaikkiin tentteihin täytyy ilmoittautua etukäteen. Ellei muuta mainita, ilmoittautuminen hoidetaan Topilla. Kursseille tulee ilmoittautua kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta ja tentteihin viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Ilmoittautumisen laiminlyöminen voi johtaa suorituksen hylkäämiseen.

Harjoitustyöt:
Myöhästymisestä sakotetaan.

Kurssien harjoitustyöt ja muut osasuoritukset ovat voimassa vuoden kurssin alkamisesta, eli käytännössä seuraavan luentokierroksen alkuun saakka. Poikkeustapauksissa kurssin opetushenkilösto voi kelpuuttaa myös vanhentuneita osasuorituksia, mutta tästä on neuvoteltava aina tapauskohtaisesti.

Harjoitustyön tulee olla itse kirjoitettu. Työn tai sen osan kopioiminen suoraan on vilppiä, josta seurauksena on kyseisen harjoitustyön hylkääminen. Jonkun toisen kehittämien tulosten esittäminen omissa nimissä, olipa kirjoitusasua muutettu kuinka paljon tahansa, on niinikään tutkimuseettinen rike, josta seuraa työn hylkääminen. Hylkäämisen syy näissä tapauksissa ilmoitetaan kansliaan. Usean vilppiraportin kertyminen johtaa tiukempiin kurinpitotoimiin.

Kaikki harjoitustyössä käytetyt lähteet on merkittävä näkyviin. Sitaatteja voi käyttää, mutta tällöin on aina selvästi tuotava esiin, että kysymys on sitaatista.

Tentit:
Laboratorion palvelimella on vanhojen tenttien arkisto. Arkistoa tutkiessa kannattaa tarkistaa, kuinka paljon tenttivaatimukset ovat vuosien mittaan muuttuneet. Kypsyysnäytteen kirjoittajille on omat ohjeet.

Kaikista kursseista järjestetään vähintään kaksi tenttiä, useimmista neljä (yksi jokaisella tenttikaudella). Tenttien järjestämistä koordinoi sähköosaston opintoneuvola. Labran omat tentit on koottu tenttilistaan, mutta tietojen paikkaansapitävyys kannattaa tarkistaa joko Topista tai opintoneuvolan sivulta.

Korkeakoulun ohjeet tenttitilaisuuteen osallistuvien tavaroiden säilyttämisestä

Kesätenttitoiveita kerätään toukokuussa opintoneuvolan luona oleviin listoihin, ja kesätentti järjestetään, mikäli halukkaita tenttijöitä ilmoittautuu vähintään kymmenen. Kesätentit järjestetään siis opiskelijoitten aloitteesta, ei automaattisesti.

Diplomityö:
Jokainen diplomityöntekijä saa diplomityöohjekirjasen professoriltaan aloittaessaan diplomityön tekemistä ensitapaamisen yhteydessä. Sähkön opintoneuvolan sivulta löytyvät ohjeet aiheen anomisesta ja diplomityön muotovaatimuksista. Siellä on myös linkki diplomityön kirjoitusohjeisiin. HUOM! Ennen diplomityön aloittamista tulee erikoistyön olla tehty mikäli se on pakollinen tai sen aikoo valita.

Neuvoa vailla?

Tietoverkkolaboratorion opintoneuvojana toimii Mika Tarvainen, huone SF202.

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse opintoneuvoja@netlab.tkk.fi.
Muun opetushenkilökunnan yhteystiedot löytyvät henkilökunta-sivulta.

Ensiavuksi hätätilanteisiin:

MuutaTietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 03.10.2007 10:49.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/neuvonta.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!