TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle


Kun diplomityösi alkaa olla valmis, sovi valvovan professorin kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on Suomessa saanut koulusivistyksensä.

Tietoverkkolaboratoriossa kypsyysnäytteet kirjoitetaan sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä toimistosihteeri Sanna Patanaan: puh. 451 5300 tai
sähköpostitse Sanna.Patana@tkk.fi.

Kirjoitusohjeita:

Kypsyysnäyte jätetään Sanna Patanalle, joka toimittaa sen edelleen tarkistettavaksi.


Tämän sivun sisällöstä vastaavat Arja Hänninen ja webmaster@netlab.tkk.fi.
Sivua on viimeksi päivitetty 05.10.2005 13:56
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/kypsnohje.shtml
[TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]