Theses under my supervision

I have supervised and instruted students with various theses since the late 90's. Mostly my work has concentrated on MSc. theses and some PhD theses so far. In addition in Finland, there is a a degree, Licentiate (PhLic.), which could be characterized as the first draft of a PhD thesis, an official degree awarded between MSc. and PhD. The list below does not include BSc. thesis supervision, there have been so many since I started my academic career.

(UH) = student at the University of Helsinki

In chronological order:

PhD students

 1. Nuutti Varis, Ethernet-based internetworking (2013).
 2. Anssi Kärkkäinen, Security in military communications (2013).
 3. Jonne Soininen, IPv6 in mobile networks (2013).
 4. Timo Kiravuo, Security of Ethernet-based networks (2014).
 5. Le Wang, studies energy efficiency of mobile devices (2013).
 6. Sebastian Siikavirta, Reliable Transport Protocols and Multipath (2013).
 7. Juho Mäkelä, Messaging platform for challenging environments, expected graduation (2014).
 8. Risto Järvinen, User and content-centric routing (2014).
 9. Riku Luostarinen, User-centric communications and interface design (2014).
 10. Gautam Moktam, Resource Allocation Principles in the Internet (2014).
 11. Lennart Schulte, Data transport in mobile networks (2014)
 12. Antti Levomäki, Evading Network Intrusion Prevention Devices (2015).

PhD thesis

 1. Antti Mäkelä, Multihoming over commodity access, 08/2012.
 2. Simone Leggio, A Decentralized Session Management Framework for Heterogeneous Ad-Hoc and Infrastructured Networks, PhD. thesis, 11/2007 (UH).

PhLic thesis

 1. Johanna Heinonen, Ethernet Mobility, 2009 (as second reader).
 2. Juuso Lehtinen, Mobile Peer-to-Peer over Session Initiation Protocol, 2008 (as second reader).
 3. Sami Vaarala Security Considerations of Commodity x86 Virtualization, Licenthiate thesis, 2006.
 4. Simone Leggio, Distributed Session Management in Mobile Environments, Licenthiate thesis, 2006 (UH).
 5. Auvo Häkkinen, Carrier Grade Linux, Licenthiate thesis, 2006 (as second reader) (UH).

MSc. thesis

 1. Matias Elo, Hardware Accelerated Software Packet Processing, 2012.
 2. Antti Kajander, Integrating a Third-Party IS-IS Software Component into a Distributed Routing System (Kolmannen osapuolen IS-IS-ohjelmistokomponentin integrointi hajautettuun reititysjarjestelmaan), 2012.
 3. Sebastien Rozain, Cost-efficiency in Energy-efficient Data Centers, 2012.
 4. Carles Ferrater Grau, Measurements and Power Performance of Data Centers, 2012.
 5. Vivek Acharya, Energy Consumption of IP vs Ethernet, 2012.
 6. Tuomas Taipale, Feasibility of Wireless Mesh for LTE-Advanced Small Cell Access Backhaul (Mesh-verkon soveltuvuus LTE-Advanced liityntärunkokytkentään2012.
 7. Lauri Vihervuori, Enabling IPv6 on Customer Edge Firewall (IPv6:n käyttöönotto palomuurissa), 2012.
 8. Taha Othman, Usability and User Interface Development for Packet Core Network Element, 2012.
 9. ALberto Perez Trigual, Measurement Methodology for Smartphone Data Service Quality, 2012.
 10. Kalle Karonmaa, Performance evaluation of software switching using commodity hardware, 2012.
 11. Karthik Venkata, External Media Announcement Approach for Media Resource Function Processor, 2012.
 12. Atte Harjanne, Engaging Small and Medium Size Enterprises in European Union Funded Research and Development Projects, 2012.
 13. Sanna-Mari Kuikka, VoIP Design with Unified Communication, 2012.
 14. Francesco Maestrelli, State of the Art of Data Center Network Technologies, 2011
 15. Juho Paaso, Guaranteed Access Over Consumer-level Connections (Luotettava yhteys epäluotettavien liittymien yli), 2011
 16. Rana Ejtehadian, Developing Automatic Update Notification Software - Case Study Tekla, 2011.
 17. Manoj Bhusal, Performance analysis and scalability of Spanning Tree Protocols, 2011.
 18. Aurelien Decros, Business analysis of a high-availability Intranet solution, 2011.
 19. Gautam Moktam, Flow-Length Dependent Congestion Control, 2011.
 20. Jaakko Kemppinen, Moniasiakasympäristön etäyhteysratkaisujen vertailu (Comparison of shared remote access solutions), 2011.
 21. Joni Nevalainen, Valvontadatan keräys ja visualisointi, 2011.
 22. Rami Riikonen, Selainpohjaisten käyttöliittymien suorituskyky, 2011.
 23. Teo Lainonen, Liikenteen turvallisuusviraston sovellusarkkitehtuurin vertailu valmiisiin sovelluskehyksiin, 2011.
 24. Joaquim Sierrat Bernat, Redundancy and load balancing at IP layer in access and aggregation networks, 2011.
 25. Kaisa Korhonen, Predicting mobile device battery life (Mobiililaitteen akkkeston ennustaminen), 2011.
 26. Timo Yrjölä, Applicability of Automatic Speech Recognition System Architectures in Cellular Networks (Automaattisten puheentunnistusjärjestelmien arkkitehtuurien soveltuvuus matkapuhelinverkoissa), 2011.
 27. Tuomas Heikkilä, Järjestelmänhallinnan palvelutasopimusten toteuttaminen virtuaaliympäristössä (Implementing systems administration service level agreements in virtual environment), 2010.
 28. Lasse Ropponen, Ruuhkanhallinta-algoritmien toiminta haasteellisissa tietoverkoissa (Congestion control algorithms in challenging networks), 2010.
 29. Jari Kuusisto, A reliable multi-hop communication protocol for wireless sensor neworks (Luotettava monihyppy-viestintäprotokolla langattomille sensoriverkoille), 2010.
 30. Tapani Niemi, Multiprotocol Label Switching transport profile prototype for network management system (MPLS-TP-prorotyyppi verkonhallintajärjestelmään), 2010.
 31. Markus Relander, Interworking of network management systems - using MTOSI for mobile backhaul provisioning (Verkonhallintajärjestelmien yhteistoiminta - mobiiliverkon siirtoverkon provisointi MTOSI:n avulla), 2010.
 32. Wei Du, Securing data authentication with cryptographic signatures in BitTorrent, 2010.
 33. Ilona Simomaa, Adding wireless networking capabilities to fiber-optic alarm devices (Langattomien verkko-ominaisuuksien käyttöönotto kuituoptisissa hälytinlaitteissa), 2010.
 34. Tommi Vitikainen, Kiinteistöliittymien hallintajärjestelmä (System for controlling shared Internet connections and users), 2010.
 35. Antti Tuomi, Application integration for condition based maintenance (Sovellusintegraatio kuntoon perustuvassa kunnossapidossa), 2010.
 36. Pauli Kaila, Enterprise mobility platforms (Yritysjärjestelmien mobilisointialustat), 2010.
 37. Pasi Lahti, Hajasijoitettujen päätelaitteiden ohjelmistojen etähallintaratkaisu (Remote management of software in distributed terminal devices), 2010.
 38. Antti Hätinen, A Method for evidence based quality practice engineering (Menetelmä näyttöperustaiseen laatukäytäntöjen kehittämiseen), 2010.
 39. Pasi Helasuo, Raportointijärjestelmän takaisinkytkentä asiakashallintajärjestelmään - analyysistä toimenpiteitä (Connecting reporting system to customer relationship management system - from analysis to action), 2010.
 40. Wei Tian, Quality of Service Study for wireless broadband technology, 2010.
 41. Manu Kivilohkare, DNSSEC-tekniikan käyttöönotto Viestintävirastossa (Inauguration of DNSSEC in Finnish Communication Regulatory Agency), 2010.
 42. Ville Luoto, Uuden verkkolaittene tuominen SNMP-pohjaiseen verkonhallintajärjestelmään (Introduction of a new network device into SNMP based network management system), 2010.
 43. Iikka Jaakkola, Virtuaalikone ja -verkkoympäristön hyödyntäminen tietoverkkotekniikan tutkimus- ja opetusympäristöjen rakentamisessa (Improving networkin technology research and teaching environemnt by utilizing virtual machine and virtual network environment), 2010.
 44. Ville Wettenhovi, Software development process improvement (Ohjelmistoprosessien parannus), 2010.
 45. Heikki Salokanto, Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat edut ja haitat (Advantages and Disadvantages in Virtualization of Software Development Environment), 2010.
 46. John Doe, Matkapuhelinkeskuksen kuormageneraattorin hankintaprojekti (Acquisition of cellular telephone exchange load generator), 2010.
 47. Markus Pitkäranta, Network Access Control Based on Endpoint Integrity - Industry Standards and Commercial Implementations (Päätelaitteen eheyteen pohjautuva verkon pääsynvalvonta - Teollisuusstandardit ja kaupalliset toteutukset, 2010.
 48. Sami Venäläinen, Context-Driven Test Automation in an Agile Software Development Project (Kontekstiohjautuva testiautomaatio ketterässä ohjelmistokehitysprojektissa), 2010.
 49. Risto Järvinen, Viestintärajapinta erityisvälitysverkoille (Communications Interface for Challenged Internets), 2009.
 50. Kari Kallioinen, XML-pohjaisen protokollan tulkintakomponentti viestintäsovellukselle (A Browser application parser component for a XML-based protocol), 2009.
 51. Mikko Hopeakivi, Elektroniikkalaitteiden aiheuttamat radiotaajuushöiriöt langattomissa lähiverkoissa (Interference of electronic applications on wireless LAN links), 2009.
 52. Antti Ristimäki, Internetin nimipalvelujärjestelmän tietoturva ja luotettavuus (The Security of the Internet Domain Name System), 2009.
 53. Riku Luostarinen, Kehittyneen tietoliikennelaitteen käyttöliittymä ja hallinta (Usability and Control of an Advanced Communication Device), 2009.
 54. Juha Talpila, Useaan toimipisteeseen ja liiketoimintoon jaetun yrityksen tietoliikenneverkon suunnittelu Helen-konsernin tarpeisiin (Planning of a corporate data network for Helen - a company that has been divided into many different locations and business units), 2009.
 55. Heidi Alasalmi, Konesalipalveluiden modernisointi (Modernization of the Data Center Services), 2009.
 56. Ville Aalto, Moniverkkoliitynnän kehittäminen monipuolisessa työympäristössä (Improvement of multihoming in a diverse working environ­ment), 2009.
 57. Jan Svedström, Hajautetusti ohjattavien laitteiden korkea saatavuus (High-availability of a Distributed System), 2009.
 58. Sami Virtapuro, Lemcon Network's Global Remote Integration Center Solution, 2009.
 59. Xiaoyang Wang, J2EE Application Server Deployment and Performance Optimization for Enterprise Application Service, 2009.
 60. Le Wang, Evaluation of Compression for Energy-aware Communication in Wireless Networks, 2009.
 61. Saki Särkkä, Datakeskuksen palvelinlaitteiston energianhallinta (Server Level Energy Management in Data Centers), 2009.
 62. Sami Ruponen, The Development of a MPLS Transport Profile Network Node Using Click Modular Router, 2009.
 63. Pauli Haikonen, Distributed Agile software development and the requirements for Information Technology, 2009.
 64. Kimmo Yrjölä, Designing and implementing automated SMOKE testing environment for network management system, 2008.
 65. Antti Nilsson, Tietoturvallisuuden kehittäminen yrityksen Internet-palveluja tuottavassa yksikössä, 2008.
 66. Anni Matinlauri, Fairness and Transmission Opportunity Limit in IEEE 802.11e Enhanced Distributed Channel Access, 2008.
 67. Kiril Kamenev, Constructing and Implementing an Agile Process for a Medium Size Software Project, 2007.
 68. Kai Inkinen, Design and Analysis of a Version Management System, 2007.
 69. Olga Antonova, Monitoring and Analyzing of Software Testing Done by Supplies, 2007.
 70. Pauli Vesterinen, Käyttäjälähtöinen palomuurin hallinta, 2007.
 71. Timo Olkkonen, Design and implementation of signal compression and a static dictionary for presence SIMPLE, 2007.
 72. Arto Jalkanen, Implementing serverless communication services using peer-to-peer networks, 2007.
 73. Otto Airamo, Enterprise IPv6 Firewalling, 2006.
 74. Riku Hätönen, Communication Mechanisms in a Distributed Settlement System, 2006.
 75. Juha Koivula, Ohjelmistoprojektien laadunvarmistuksen kehittäminen mittausohjelman avulla, 2006.
 76. Petri Miettinen, Applying Design by Contract to Web Services Development, 2006.
 77. Minttu Mustonen, An Enterprise Service Bus for Service Oriented Architecture, 2006.
 78. Tuomas Nissi, Electronic Payment System in Grid, 2006.
 79. Antti Pirinen, Intrusion detection in GRID, 2006.
 80. Mika Sairanen, Julkishallinnon sähköisen asioinnin tunnistuspalvelu, 2006.
 81. Hannu-Pekka Rajaniemi, Comparison of Instant Messaging Protocols in Wireless Networks, 2008 (UH).
 82. Tommi Saviranta, DCCP ja VoIP palvelut, 2008 (UH).
 83. Sebastian Siikavirta, Videosiirron siirtovirheongelmien minimointi, 2008 (UH).
 84. Tomi Solala, Session Initiation Protocol (SIP) Load Balancing and Fault Tolerance, 2008 (UH).
 85. Miguel Seguido Font, NAT/FW client library, 2008 (UH).
 86. Nuutti Varis, Enabling Multicast in the NSIS Protocol Suite, 2008 (UH).
 87. Vesa Kuivila, Turvallinen yhteyden alustaminen ja liikennöinti langattomassa lähiverkossa, 2007 (UH).
 88. Jari Aaltonen, Kotiverkon tietoliikenneyhteyksien hallinta, 2007 (UH).
 89. Kari Silen, VoIP-puheen siirto verkossa, 2007 (UH).
 90. Antti Hulkkonen, SIP-protokolla hajautetuissa ympäristöissä, 2007 (UH).
 91. Johannes Korpela, Push RSS, 2007 (UH).
 92. Seppo Syrjänen, Epideminen reititys viivesietoisissa verkoissa, 2007 (UH).
 93. Sampo Luukkainen, Performance of Packet-based DCCP Flows in the Presence of TCP Byte Streams, 2006 (UH).
 94. Sami Mäkeläinen, Service-based Requirements for Future Mobile Networks, 2006 (UH).
 95. Petri Kosunen, Testing Differentiated Services in Core and Edge Networks, 2006 (UH).
 96. Katri Lehtomäki, Roaming in GPRS, 2006 (UH).
 97. Samu Varjonen, Tietoturva kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa, 2006 (UH).
 98. Fei Wang, Using RVSP Signaling to Carry the DCLASS Object over DiffServ Networks, 2005 (UH).
 99. Jaakko Kyrö, Implementing Network QoS in a Generic Resource Management Framework for a Component Architecture, 2005 (UH).
 100. Andrien Bauffe, LRSVP Extension, 2005 (UH).
 101. Dado Colussi, Equation-Based Layered Multicast Congestion Control, 2004 (UH).
 102. Indrek Peri, IP QoS in Ad Hoc Wireless Networks, 2003 (UH).
 103. Kalle Tammisto, Mobile packet core -verkon mittaus ja tilastointi,2003 (UH).
 104. Simone Leggio, Context transfer for Quality of Service in radio access networks, 2002 (UH).
 105. Giovanni Costa, Intserv over Diffserv for IP QoS in Radio Access Networks, 2002 (UH).