TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Matkapuhelinten sukupolvet

[johdanto | 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | satelliittipuhelimet | 3. sukupolvi | sanasto | lähteet]

Johdanto

Julkisuudessa puhutaan kovasti matkapuhelinten kolmannen sukupolven tulosta. Minkä ihmeen kolmannen sukupolven? Mitä yleensä tarkoitetaan sukupolvilla puhuttaessa matkapuhelimista? Tähän kysymykseen yritetään vastata tässä harjoitustyössä.

Maailmaan on vakiintunut käytäntö jakaa matkapuhelimet kolmeen sukupolveen käytetyn tekniikan tai puhelimien ominaisuuksien mukaan. Ensimmäisen sukupolven muodostavat analogiset matkapuhelimet, toisen sukupolven digitaaliset matkapuhelimet ja kolmannen generaation puhelimet, joissa on edellisiä huomattavasti suurempi datansiirtokapasiteetti. Tämä nopeampi datansiirto mahdollistaa erilaisten multimediapalveluiden käytön puhelimella. Esimerkiksi Suomessa ensimmäistä generaatiota edustaa NMT ja toista GSM. Kolmas sukupolvi on vasta tulossa. Taulukossa 1 on kuvattuna eri järjestelmien elinkaaria käyttöönotosta alasajoon. Eri sukupolvet ovat kuvattuna eri väreillä.

Taulukko 1. Matkapuhelinjärjestelmien elinkaaret.
kaavio matkapuhelinjärjestelmien elinkaarista

Joskus matkapuhelimet jaetaan myös viiteen sukupolveen, jolloin käsivälitteiset puhelimet muodostavan oman lisäryhmänsä, kuten myös satelliittipuhelimetkin. Tässä työssä käytetään kuitenkin huomattavasti yleisempää kolmeen jakoa, mutta puhutaan lisäksi satelliittipuhelimista omalla sivullaan.

Työn jokaisen sivun ylä- ja alalaidassa on navigointipalkki, jonka avulla liikkuminen sivujen välillä käy näppärästi. Sanasto toimii myös eräänlaisena aakkosellisena sisällysluettelona.

Harjoitustyö on tehty kurssille S-38.118 Teletekniikan perusteet syksyllä 1999. Tekijöinä ovat olleet Jussi Heikkilä, joka on vastannut ensisijaisesti kolmannesta generaatiosta ja osaksi toisesta generaatiosta, Pasi Korhonen, joka on vastannut ensisijaisesti ensimmäisestä generaatiosta, satelliittipuhelimista ja osaksi toisesta generaatiosta sekä Matti Paavola, jonka tehtävänä on ollut tiedon kokoaminen HTML-muotoon, sanaston laatiminen ja tämä johdanto.

[johdanto | 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | satelliittipuhelimet | 3. sukupolvi | sanasto | lähteet]
Tekijät: Jussi Heikkilä (3G, 2G), Pasi Korhonen (1G, 2G, sat.puh.), Matti Paavola (HMTL, sanasto)

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.11.1999 06:08.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/47/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]