TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


Lyhytsanomapalvelu


Pääsivu

Vaatimukset

Tekniikka

Suosio

Linkit

Mikä on lyhytsanoma?

Puhelimet Lyhytsanoman määritelmä voidaan ilmaista seuraavasti: määrämuotoinen viesti, joka lähetetään lyhytsanomakeskuksen kautta vastaanottajalle. Lyhytsanoman tunnetumpi englanninkielinen vastine on Short Message Service (SMS). Suomessa, kuten tässäkin raportissa, käytetään myös termiä "tekstiviesti" kuvaamaan lyhytsanomaa.

Lyhytsanomille, sellaisena kuin me ne tunnemme, on lueteltavissa joukko niitä yhdistäviä tekijöitä. Yksittäinen lyhytsanoma voi sisältää maksimissaan 160 merkkiä. Merkillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lähes samaa kuin kirjaimella, erikoismerkit tietenkin mukaanlukien. On huomattavaa, ettei tämä kuitenkaan sulje pois binäärisen datan välittämistä. On syntynyt palveluita, jossa tätä ominaisuutta käytetään hyväksi. Näistä esimerkkinä mainittakoon soittoäänet.

Lyhytsanomapalvelun tekniseen arkkitehtuuriin kuuluu olennaisena osana lyhytsanomakeskus, Short Message Service Center (SMSC). Tämä verkkoelementti toimii välittäjäpalveluna, joka hallinnoi tekstiviestiliikennettä. Se varastoi tilapäisesti sanomat, jos vastaanottaja ei ole tavoitettavissa tai verkossa esiintyy ruuhkaa. Lyhytsanomat eivät siis kulje suoraan lähettäjältä vastaanottajalle.

Eräs merkittävä ero "paging"-tekniikan ja lyhytsanomien välillä on viestin lähetysvahvistus. Sanomakeskus voi välittää muistutuksen viestin lähettäjälle, kun hänen sanomansa on toimitettu eteenpäin vastaanottajalle. Myös epäonnistuneesta lähetyksestä voidaan saada virheraportti.

Tekstiviestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa yhtäaikaisesti normaalien ääni- sekä datapuhelujen aikana. Tämä on mahdollista, sillä ääni- ja datapuhelut käyttävät erillistä radiokanavaa muodostaessaan yhteyden matkapuhelimesta tukiasemaan. Lyhytsanomat sen sijaan hyödyntävät signalointikanavaa. Tämä ei käytännössä vaikuta puheluiden aloittamiseen tai vastaanottamiseen, koska lyhytsanomat vievät erittäin pienen osan signalointikanavan kokonaiskapasiteetista.

Lyhytsanomien erittäin rajallista kuljetuskapasiteettia on laajennettu kahdella menetelmällä. Yhdistämällä useita yksittäisiä viestejä, on mahdollista lähettää suurempi datamäärä kuin 160 merkkiä. Toinen lähestymistapa on ollut tiedon pakkaaminen, jolla yhteen lyhytsanomaan kyetään tiivistämään enemmän infromaatiota kuin 160 merkkiin.

Seuraava


2000-12-08 Eero Tuomikoski

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 23:14
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/71/index.shtml