TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus


S-38.118 Teletekniikan perusteet

Harjoitustyö syksy 2000 - Tietoturvallisuus


Sisältö

Aloitus

Vakoilu tietoyhteiskunnassa

Televakoilu

Suojautuminen vakoilulta

Salauspolitiikka suomessa

Echelon

Linkit

Tekijät

Johdanto


Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja reaaliaikainen tiedonsaanti on tullut samalla yhä tärkeämmäksi. Tieto on kauppatavaraa - arkaluontoista ja usein myös hyvin henkilökohtaista. Tietoturva on tärkeää siksi, että tietoverkoissa on yhä enemmän luottamuksellista tietoa muun muassa yritysten toiminnoista ja ihmisten henkilökohtaisista asioista. Yksityisyyden suoja on yksi ihmisen perusoikeuksista. Tietoturvan ylläpitäminen on jatkuvaa kilpajuoksua kehityksen mukana. Tietoturvariski on tiedostettu vasta verkon kasvaessa ja kaupallistuessa. Tietoturvan merkityksen kasvaessa kyseinen ala on synnyttänyt useita uusia menestyviä yrityksiä.

Tietokoneiden liittäminen internettiin sisältää tiettyjä riskejä. Henkilökohtaisista tiedoista tai yrityksen tiedoista voivat olla kiinnostuneita kilpailevat yritykset, rikollisryhmät tai jopa utelias verkon ylläpitäjä. Rikolliset saattavat etsiä luottokorttien numeroita, tunnuslukuja tai salasanoja. Useat maat ovat myös kiinnostuneita seuraamaan vieraiden maiden merkittävien kansalaisten toimintaa. Tehokkaalla vakoilulla pyritään myös parantamaan oman maan taloudellista kilpailuetua (echelon).

Tietoverkoissa käyttäjää uhkaavat mm. virukset, madot ja troijan hevoset. Tiedon sähköinen kulku altistaa sen useille uhkille matkallaan oikeaan kohteeseen. Sähköpostiin liittyy omat riskinsä. Etätyön lisääntyminen on antanut tietoturvalle lisää haasteita. Käyttäjän virheetön tunnistus on tullut oleelliseksi. Yksityisen henkilön vakoilu on mahdollista myös televiestinnässä. Mahdollisimman tehokas suojautuminen edellyttää useiden riskien huomioon ottamista. Monilta uhkilta suojautuminen vaatii myös ammatillista osaamista. Vahvan salauksen puuttuminen mahdollistaa tietoyhteiskunnassa viestinnän ja tiedonsiirron laajamittaisen seurannan. Hyvin hoidettu tietoturvallisuuspolitiikka on maan kilpailuetu.

Tässä artikkelissa on kerrottu, millaisia tietoturvauhkia käyttäjiin kohdistuu, ja miten niiltä voi suojautua. Pohdimme myös Suomen tämän hetkistä tietoturvapolitiikkaa.


Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 09:49
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/60/Aloitussivu.shtml