TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Virheenkorjaus


Johdanto

Virheiden havaitseminen
••Pariteeti
••Tarkistussumma
••CRC

Virheiden Korjaus

Lähtetiedot ja linkit

Tekijät ja työnjako
Virheiden havaitseminen tiedonsiirrossa
    Paraskin tiedonsiirtotapa on jossain määrin virhealtis. Kaikkien tiedonsiirtotapojen äiti, puhuttu kieli, on ehkä paras esimerkki virhealttiista tiedonsiirrosta. Ellei sanottu ollut valhetta jo lausuttaessa (kirjoitettassa), ei ole mitään takeita siitä että vastaanottaja tulkitsisi tiedon oikein. Viimeistään tiedon siirtyessä suusta suuhun tai paperilta toiselle, sisältö muuttuu enemmän tai vähemmän epätodeksi tiedon välittäjän ja uuden vastaanottajan tulkinnan mukaan.

    Analogisen tiedonsiirron virheiden havaitseminen on hankalaa paitsi ihmiselle, myös koneille, koska siirretty tieto ei ole yksikäsitteistä. Siksi keskitymme tässä yhteydessä vain binääriseksi muunnetun, bittitasolla yksikäsitteisesti tulkittavissa olevan abstraktin tiedon siirtoon. Bittien yhteydessä on mahdollista määrittää virhe yksikäsitteisesti ilman analogiseen tiedonsiirtoon liittyvää syvällistä filosofista pohdintaa siitä, mikä oikeastaan on virhe. Binäärisessä tiedonsiirrossa virhe on yksinkertaisesti bitin arvon muuttuminen nollasta ykkökseksi tai päinvastoin.

    Vaikka puolikkaista ei tarvitsekaan siis huolehtia, valitettavasti myös binäärisen tiedon siirrossa virheen todennäköisyys on parhaissakin olosuhteissa suurempi kuin nolla. Siirrettyjen bittien määrän lähestyessä ääretöntä lähestyy virheen esiintymisen todennäköisyys yhtä, s.o varmaa tapahtumaa.

    Jotta virheen esiintyessä tiedon eheys säilyisi, on tärkeää pystyä havaitsemaan virheet ajoissa ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tilanteesta riippuen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi korjausta, uudelleenlähetystä tai jopa arvausta.

    Virheiden havaitsemiseen on ajan saatossa kehitetty erilaisia menetelmiä. Niistä vanhin, yksinkertaisin ja yleisimmin tunnettu, on pariteetin käyttö.
Pariteetti
    Pariteettia muodostettaessa lasketaan tietynkokoisten bittiryhmien ykkösten määrä ja lisätään jokaisen ryhmän jälkeen tarkistusbitti. Käytettäessä parillista pariteettia tarkistusbitti valitaan siten, että bittiryhmän sekä tarkistusbitin ykkösten summa on parillinen. Vastaavasti paritonta pariteettia käytettäessä tarkistusbitti valitaan siten että ykkösten summaksi jää pariton luku.

	Esim. 7 bittiä dataa ja parillinen pariteetti:

	Data		Pariteetti
	1010101		0

	Vastaava parittomalla pariteetilla:

	Data 		Pariteetti
	1010101		1
	
    Pariteetista voidaan havaita parittoman virhemäärän esiintyminen. Jos tiedetään että käytössä on parillinen pariteetti 7 bitin datalohkolle, lasketaan ykkösten määrä kahdeksalle bitille ja mikäli summa on pariton, tiedetään että tiedonsiirrossa tapahtui virhe. Vastaavasti toimitaan käytettäessä paritonta pariteettia.

    Pariteetin käytön suurin ongelma on siinä, että parillisia virhemääriä ei ole mahdollista havaita. Käytännössä tästä on seurauksena se, että pariteetti soveltuu vain tiedonsiirtoon jossa tapahtuu vain vähän virheitä.

    On myös mahdollista käyttää pariteettia hieman tehokkaammin laskemalla pariteetti esim. bittitaulukon riveille ja sarakkeille. Käytännön merkitystä tällä ei juuri ole, koska nykyään pariteettia ei juurikaan käytetä. On olemassa huomattavasti tehokkaampia virheenhavaitsemismenetelmiä, kuten tarkistussumma ja CRC.
Tarkistussumma
    Tarkistussummaa käytettäessä ideana on laskea lähetettyjen tavujen (8bit) summa yhteen ja jakaa luku esimerkiksi luvulla 255. Jakojäännös on tarkistussumma, joka tiedonsiirrossä lähetetään viimeisenä. Vertaamalla itse laskemaansa ja siirrettyä tarkistussummaa keskenään, vastaanottaja voi päätellä tapahtuiko tiedonsiirrossa virheitä.

	Data				tarkistussumma

	46+50+80+13+10=199     (/255) -> 199
	
    Mikäli tiedonsiirrossa tapahtuu virheitä, niiden seurauksena tarkistussumma muuttuu joksikin arvoksi väliltä 0-255, minkä seurauksena voidaan sanoa että on 1/256 todennäköisyys että virhe jää havaitsematta. Äkkiseltään voisi ajatella, että laskemalla tavujen summa isompaan rekisteriin ja jakamalla isommalla luvulla (esim 2^16) saavutettaisiin pienempi, 1/ 2^16 todennäköisyys virheen päästä läpi, mutta näin ei ole. Esim:

	Data				tarkistussumma

	46+50+80+6+17=199 (/2^16) ->	199
	46+50+80+10+13=199 (/2^16) ->	199
	
    Yhteenlasku ei yksinkertaisesti ole riittävän satunnainen menetelmä. Tyypillisesti tarkistussummalla havaitaan kuitenkin jopa 95% virheistä.
Cyclic Redundancy Check
    Paljon tehokkaampi menetelmä virheiden havaitsemiseen on kuitenkin ns. CRC-tarkistussumman käyttö.

    Myös CRC-tarkistussumma perustuu jakojäännöksen käyttöön tarkistussummana, mutta se eroaa monelta osin perinteisestä tarkistussummasta. Suurin ero on siinä että jakojäännöstä ei lasketa siirrettyjen tavujen summasta, vaan tavuja käsitellään aivan kuin ne olisivat osa valtavaa binäärilukua. Esim. 8 tavun merkkijonoa käsitellään 64 bitin lukuna. Toinen ero on siinä että jakojäännöstä laskettaessa ei käytetä perinteistä jakolaskua, vaan normaalista poikkeavaa polynomiaritmetiikkaa. Myöskään nimittäjänä ei yleensä käytetä pelkästään ykkösiä täynnä olevaa bittijonoa, vaan jotkut jakajat ovat parempia kuin toiset. Muuten idea vastaa tavallista tarkistussummaa, eli vastaanottaja laskee CRC-tarkistussumman siirretylle datalle ja vertaa sitä siirrettyyn tarkistussummaan.

    CRC-tarkistussumman tehokkuus riippuu paljolti käytettyjen bittien lukumäärästä. Käytännössä 8-bitin CRC:llä (jaetaan 8 bittisellä jakajalla, saadaan 8 bittinen tarkistussumma) havaitaan yli 99.9 prosenttia virheistä. 16-bitillä havaitaan yli 99.99 prosenttia virheistä.

    CRC on tehokkuudestaan johtuen kaikkein yleisin virheiden havaitsemiseen käytetty menetelmä.

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 28.11.2000 13:35
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/32/havaitseminen.shtml