TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Generation 2.5

 

[Johdanto]

[Taustaa]

[Laskutus]

[Rakenne]

[Palvelut]

[Lopuksi]

[Tekijät]

[Lähteet]

Johdanto


 

GPRS (General Packet Radio System) on uusi GSM-palvelu, joka mahdollistaa päästä päähän pakettikytkentäisen lähetyksen ja vastaanoton myös GSM-radiorajapinnalla. GPRS:n suurin etu on ettei se varaa radioresursseja jatkuvasti vaan tarvittaessa. Radioresurssit ovat siis käytössä GPRS:n osalta vain silloin, kun lähetetään jotain. Koska kaikki samassa solussa olevat päätelaitteet (Mobile Stations) käyttävät samaa radiotietä, tarjoaa GPRS mahdollisuuden käyttää rajoitettua radiotietä tehokkaasti hyväksi. GPRS:n tarve pohjautuu puhtaan dataliikenteen purskeiseen liikenteeseen, jossa ajoittain lyhyellä aikavälillä halutaan siirtää huomattavia määriä dataa.

Jos verrataan nykyistä piirikytkentäistä GSM-verkkoa ja GPRS-verkkoa, eroaa GPRS siitä oleellisesti. Sen päätarkoitus on tarjota yhteyttä käytössä oleviin verkkoihin (jotka käyttävät esim. TCP/IP-, X.25- ja CLNP-protokollia). Perinteinen GSM-verkko on alunperin suunniteltu vain piirikytkentäisiin ääniyhteyksiin, kun taas pakettikytkentäinen GPRS-verkkoinfrastruktuuri tarjoaa uusia toiminnallisia elementtejä, joiden takia liikkuvuuden hallinta -konseptia pitää muuttaa.

Tästä huolimatta joitakin yhtäläisiä elementtejä voidaan käyttää GSM-palveluiden ja GPRS:n välillä. Fyysisellä kerroksella resursseja voidaan käyttää uudelleen ja muutamia yleisiä signalointiperiaatteita on olemassa. Samalla radiokantoaallolla voi olla aikavälejä (Time Slots), jotka ovat varattu yhtäaikaa sekä piirikytkentäiselle että GPRS:n käyttöön. Tehokkain resurssien käyttö saavutetaan piirikytkentäisten- ja GPRS-kanavien dynaamisen jakamisen avulla. Kun piirikytkentäistä yhteyttä muodostetaan, on tarpeeksi aikaa varata tarpeelliset resurssit piirikytkentäiselle puheluille, joilla on korkeampi prioriteetti.

Laskutukseen tuo GPRS mukanaan mahdollisuuden laskuttaa nykyistä joustavammin käyttäjän todellisen datansiirtokäytön mukaisesti. Laskutus voikin perustua yhteyden kestoajan sijasta esimerkiksi lähetettyjen ja vastaanotettujen bittien määrään. GPRS tulee myös toimimaan siltana internetin ja GSM:n välillä ja tekee internetistä erittäin liikkuvan.

Kuvassa esitetään GPRS:n viitemalli. GSN (GPRS Support Node) on mallin pääelementti. Mobiilireititin tarjoaa yhteyksiä ja kytkentöjä useisiin dataverkkoihin, liikkuvuuden hallintaan ja pakettien välityksen päätelaitteelle riippumatta näiden sijainnista. Fyysisesti GSN voidaan integroida MSC:iin (Mobile Switching Center) tai se voi olla erillinen elementti, kuten dataverkkojen reitittimet. Käyttäjädata kulkee suoraan GSN:n ja BSS:n (Base Station Subsystem) välillä, kun taas signalointi kulkee MSC:n ja GSN:n välillä suoraan. Fyysisesti käyttäjän datan kulkee läpinäkyvästi MSC:n kautta.

GPRS:n viitemalli
GPRS:n viitemalli.

 

 Ville-Matti Alho | Tutkiva journalisti |
Topi Haaramo | Tutkiva journalisti |
Pekka Neuvo | Tekninen toteutus |

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 23:55
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/18/index.shtml