TKK | Tietoverkkolaboratorio | Julkaisut

Marko Luoma
ATM kytkentälaitteiden suorituskyvyn mittaus
Performance measurements of ATM switching systems

Diplomityö, TKK / Sähkötekniikan osasto, 1996
Oppiaine: Teletekniikka (S-38)
Valvoja: Rahko, Kauko

Kappale 1

ALKULAUSEI
SISÄLLYSLUETTELOII
LUETTELO KUVISTA JA TAULUKOISTAV
SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELOVII
JOHDANTO1
1 ATM-VERKKO JA -LIIKENNE2
1.1 LAAJAKAISTAINEN MONIPALVELUVERKKO2
1.2 ATM3
1.3 LIIKENNE ATM-VERKOSSA4
1.4 TILASTOLLINEN KANAVOINTI7
1.5 VERKKOPARAMETRIT JA PALVELUN LAATU 10
1.5.1 B-ISDN -VERKON SUORITUSKYKY10
1.5.2 PALVELUN LAATUPARAMETRIT11
1.5.3 PALVELUN LAATULUOKAT13

Kappale 2

2 KYTKENTÄLAITTEET JA NIIDEN RAKENNE 15
2.1 ATM-KYTKENTÄLAITE15
2.2 TULOMODUULI16
2.3 LÄHTÖMODUULI17
2.4 KYTKENTÄKENTTÄ18
2.4.1 JAETUN MUISTIN KYTKENTÄKENTTÄ 19
2.4.2 JAETUN MEDIAN KYTKENTÄKENTTÄ 20
2.4.3 TÄYSINKYTKETYT KYTKENTÄKENTÄT 21
2.4.4 TILAKYTKENTÄINEN KYTKENTÄKENTTÄ 22
2.5 PUSKUROINTI23
2.5.1 TULOPUSKUROINTI23
2.5.2 LÄHTÖPUSKUROINTI24
2.5.3 JAETTU PUSKUROINTI24
2.6 YHTEYKSIEN HYVÄKSYMINEN JA HALLINTA 25
2.7 JÄRJESTELMÄNHALLINTA26
2.7.1 KONFIGURAATIO26
2.7.2 VERKKOTOPOLOGIA26
2.7.3 YHTEYKSIEN SEURANTA26
2.7.4 SUORITUSKYKY27
2.7.5 LASKUTUS27
2.7.6 SUOJAUS JA SALAUS28
2.7.7 VIKATILANTEIDEN HALLINTA28

Kappale 3

3 ATM-MITTAUKSET30
3.1 MIKSI MITTAUKSIA SUORITETAAN30
3.2 MITÄ MITATAAN31
3.2.1 OMINAISUUSKOKOELMAT31
3.2.2 SUORITUSKYKY31
3.3 ATM-MITTALAITEEN VAATIMUKSIA32
3.4 KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO 34
3.4.1 ATM-VAIHDE34
3.4.2 ATM-MITTALAITE [38]35
3.5 MITTALAITTEEN VERIFIOINTI37
3.5.1 YHTEENVETO REFERENSSIMITTAUSTEN TULOKSISTA 40

Kappale 4

4 KYTKENTÄVIIVEET 42
4.1 SIIRTOYHTEYDEN VIIVE [26]42
4.2 SOLUN KYTKENTÄVIIVE KYTKENTÄLAITTEESSA 42
4.2.1 TULOMODULISTA AIHEUTUVA VIIVE43
4.2.2 KYTKENTÄKENTÄSTÄ AIHEUTUVA VIIVE 44
4.2.3 LÄHTÖMODULISTA AIHEUTUVA VIIVE 44
4.3 KYTKENTÄVIIVEEN MITTAUS44
4.4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KYTKENTÄVIIVEEN MITTAUSTULOKSISTA 47

Kappaleet 5 ja 6

5 LIIKENTEEN HALLINNAN MITTAUKSIA 49
5.1 YLIKUORMAN HALLINTA49
5.1.1 MITTAUS 1: IDENTTISTEN CBR-YHTEYKSIEN KARSIMINEN 50
5.1.2 MITTAUS 2: IDENTTISTEN VBR-YHTEYKSIEN KARSIMINEN 51
5.1.3 MITTAUS 3: IDENTTISTEN UBR-YHTEYKSIEN KARSIMINEN 52
5.1.4 YHTEENVETO TULOKSISTA53
5.2 LIIKENTEEN OHJAUS53
5.3 LIIKENNEPARAMETRIEN VALVONTA54
5.3.1 PARAMETRIVALVONTA KANAVATASOLLA57
5.3.2 PARAMETRIVALVONTA VÄYLÄTASOLLA 62
5.3.3 YHTEENVETO TULOKSISTA62
6 PUSKUROINNIN MITTAUKSIA64
6.1 PUSKUROINTITEKNIIKOIDEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN 64
6.1.1 TULOPUSKUROINNIN SUORITUSKYKY65
6.1.2 LÄHTÖPUSKUROINNIN SUORITUSKYKY 66
6.2 PUSKURIEN KOKO JA JAKOPERUSTE67
6.2.1 YKSI FIFO-JONO67
6.2.2 RINNAKKAISET JONOT67
6.3 PUSKURIEN MITTAAMINEN69
6.3.1 PUSKURIN SIJAINNIN MITTAAMINEN69
6.3.2 PUSKURIN KOON MITTAAMINEN70
6.4 YHTEENVETO PUSKUROINNIN MITTAUKSISTA 71

Yhteenveto

Lähdeluettelo

Liitteet


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 04.12.1997 14:30.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/julkaisut/tyot/diplomityot/693/pdf.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Julkaisut ]