TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.3141 Teleliikenneteoria (5 op) L

Vanha kurssikoodi: S-38.141

Opintojakso-ohje kevät 2008

Kurssiarviointi!

Huomaa, että tenttisali on vaihtunut. Uusi sali on S2!

Tentin 16.5.2008 tulokset.

Tentin 28.8.2008 tulokset.

Tentin 30.10.2008 tulokset.

In English


Opintojakson asema:
Teleliikenneteoria on pakollinen opintojakso teleliikenneteorian A3-moduulissa (vanhan opinto-ohjelman mukaan pakollinen opintojakso teleliikenneteorian pää/sivuaineen valinneille). Kurssi on jatko-opintokelpoinen.

Kurssi täydentää erinomaisesti myös systeemiteorian opiskelijoiden opintoja, koska siinä käsitellään jonoteorian ja joidenkin operaatioanalyysin menetelmien soveltamista modernien tietoliikenneverkkojen liikenneongelmien käsittelyyn.

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tietoliikenneverkkojen liikenneongelmiin eri aikaskaaloissa sekä oppia soveltamaan jonoteorian menetelmiä kyseisten ongelmien analysointiin. Jonoteorian käsittelyä laajennetaan joidenkin erityismenetelmien osalta.

Esitiedot: S-38.3143 Jonoteoria (suositus; ent. S-38.143).

Luennot: Luennot pidetään keväällä 2008 4. periodilla  maanantaisin klo 14-16 salissa H302 ja perjantaisin klo 9-12 salissa F201. Ensimmäinen luento on pe 14.3.2008 ja viimeinen ma 5.5.2008. Tarkemmat tiedot oheisessa luentoaikataulussa.

Laskuharjoitukset: Kurssiin liittyy olennaisena osana laskuharjoituksia 2 h/vko. Laskuharjoitukset pidetään maanantaisin klo 12-14 salissa H302.

Kieli: Keväällä 2008 kurssi luennoidaan englanniksi. Kurssimateriaali (luennot ja laskuharjoitukset) on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Aikataulu:
viikko 11 12 13 14 15 16 17 18 19
luento (ma 14-16) - 2 - 4 6 8 10 - 12
laskuharjoitus (ma 12-14) - x - x x x x - x
luento (pe 9-12) 1 - 3 5 7 9 11 - -

Tentti: Ensimmäinen tentti kurssin jälkeen on 16.5.2008 klo 9-12 salissa S2.

Opettajat: Kurssin luennoi prof. Jorma Virtamo (huone SE 311, puh. 4783, email jorma.virtamo@tkk.fi). Laskuharjoitukset pitää TkT Aleksi Penttinen (huone SE 308, puh. 5304, email aleksi@netlab.tkk.fi).

Suoritus: Opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta sekä vähintään 30% periaatteessa oikein ratkaistua laskuharjoitustehtävää. Tämän yli menevästä osuudesta ratkaistuja tehtäviä saa lisäpisteitä (tentti max. 30) seuraavasti: 50% 1 piste, 65% 2 pistettä, 80% 3 pistettä. Lisäpisteillä ei kuitenkaan voi muuttaa hylättyä tenttisuoritusta hyväksytyksi.

Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmottaudutaan OODI-järjestelmässä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan luennolla ja tällä web-sivuilla.

Kurssimateriaali :

Kurssin sisältö:

Kirjallisuutta:

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 06.11.2008 15:11.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383141/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!