TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

3. IEEE-1394 FireWire kaapeli


IEEE 1394 kaapeli koostuu kuudesta kupari johdosta. Näistä kahta käytetään sähkönsiirtoon ja muita varsinaiseen tiedonsiirtoon. Näistä tiedonsiirtojohdoista on tehty kaksi kierrettyä paria. Kierrettyjäpareja käytetään sen vuoksi, koska se on vähemmän altis häiriöille. Kierretytparit sekä koko kaapeli on eristetty.
Kahdessa sähköjohdoissa kulkee puolitoista ampeerin virta. Jännite vaihtelee kahdeksasta neljäänkymmeneen volttiin.

Sähköjohtojen tarkoituksena on, että vikatilantessa sähkön saanti on turvattuna sekä ne mahdollistavat sammutettujen laitteiden kytkeminen, siten että kaapeli tunnistaa laitteen automaattisesti.

Kuva kaapelista

FireWire kaapelin kytkemisessä esim. videokameraan tarvitaan erikoisliitin, sillä kaapeli on jännitteinen. Liittimessä sähköinen kontakti on laitettu syvälle liittimen sisään. Näin käyttäjä ei voi saada sähköiskua. Liitin on taipuisa, kestävä ja helppo kiinnittää. Kytkemisessä ei tarvita kaaapelipäätettä eikä osoitteistoa. Kuva liittimestä(*
On kehitetty kuutta johtoa yksinkertaisempi kaapeli rakenne. Tässä on kuuden johdon sijasta vain neljä johtoa. Sähköjohdot ovat poistettu kokonaan. Näin päästää yksinkertaisempaan halvempaan rakenteeseen.

FireWire tietoväylällä on on useita rajoituksia: kaapeli ei saa olla 4,5m pitempi sekä kaapeliin ei voida liittää 63 IEEE 1394 laitetta enempää. Kaapelin pituus voi olla suurempi kuin 4,5m, mutta tuolloin on käytettää toistimia. Toistin toistaa kaapelin bitit ja näin vaimentuneet bittien muoto on taas oikeanlainen.

FireWire tietoväylään on yhtä helppo liittyä kuin kytkeytyä pois, sillä ei tarvita muuta kuin liittää kaapeli tai irroittaa se. Tietoväylä voi olla irroittamishetkellä käytössä. Tietoväylä tietää automaattisesti mitkä laitteet ovat kytketty. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitää osoitteiden tai tietoväylän ominaisuuksien muutoksia.

Jani Antero Mäntysaari <jmantysa@cc.hut.fi>

(* Kuva kohteesta www.adaptec.com/technology/standards/1394bus.html

Takaisin pääsivulle | Seuraava sivu

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.11.1999 15:43.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/52/kaapeli.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]