TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

1. JOHDANTO


Nykyaikaisen multimediatekniikan yleistyessä ja kehittyessä, on ihmisille tullut tarve tehdä kodeistaan suoranaisia viihdekeskuksia. Laitteistojen halpenemisen myötä lähes jokaiselle on tullut mahdollisuus varustaa kotinsa omalla pienellä viihdeverkolla. Viihdeverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisten elämää helpottavien sekä lisäarvoa tuottavien laitteistojen yhteenliittämistä. Jotta voitaisiin luoda tästä konseptista toimiva, tarvitaan tukeva standardi, jotta massatuotanto laskisi hintaa edelleen, sekä riittävä tiedonsiirtonopeus, jotta toiminnassa olisi järkeä. Tässä kohtaa astuu kuvaan avoin standardi IEEE 1394, jota myös FireWireksi kutsutaan.

FireWire kehittettiin Applen laboratorioissa jo vuonna 1986, mutta se löysi oman paikkansa vasta vuonna 1995, jolloin siitä tuli kansainvälinen standardi. FireWire on Applen rekisteröimä tavaramerkki, joten muilla kauppanimillä saattaa esiintyä täysin vastaavia tuotteita. Hyvänä esimerkkinä on Sonyn iLink, joka on täysin identtinen FireWiren kanssa (perustuu samaan standardiin).

Tällä hetkellä varsinkin PC-maailmassa vallitsee erilaisten liitäntöjen sekamelska. Tyypillisiä jokaiselle tuttuja liitäntöjä ovat sarjaporttien RS-232, näppäimistöistä ja hiiristä tuttu PS/2, rinnakkaisportit (esim Small Computer Systems Interface, SCSI) sekä kohtalaisen uutena tulokkaana USB (Universal Serial Bus). Voitaisiinkin kysyä, onko tarvetta uudella liitännälle. Vastaus tähän on yksinkertainen: KYLLÄ! Tärkeimpänä perusteluna tälle on se, että nopeuserot vanhojen liitäntöjen ja FireWiren välillä ovat melkoiset. Sarjaliitäntöjen nopeuksia on vuosien varrella nopeutettu tuomalla markkinoilla nopeampia sarjaliikenne piirejä, UART:eja. Uusin versio UART 16550A ei vielä kuitenkaan tarjoa yli 115,2 kbps:n nopeutta. FireWiren perusnopeuksina käytetään jo 100, 200 ja 400 Mbps:n nopeuksia. Sivuhuomiona voidaan mainita, että pakkaamattoman digitaalisen videokuvan siirtämiseen verkossa äänen kanssa vaaditaan noin 30 Mbps:n nopeus. Toinen tärkeä aspekti on liitäntöjen riittävyys. Siihen FireWire tarjoaa ratkaisuksi mahdollisuutta ketjuttaa laitteita. Tämä ominaisuus löytyy kyllä USB:stäkin.

Liitäntöjen liittyessä tyypillisesti vain PC-maailmaan, tuo FireWire tähänkin uusia tuulia. FireWirellä pystytään kytkemään yhteen ei-PC -pohjaisia laitteita, jopa ilman yhdenkään PC:n läsnäoloa. Tyypillisesti kyseessä silloin on videokamerat, videot, stereot, tv:t ja niin edelleen.

Käytön helppoutta lisää esimerkiksi "Hot-Plug" -tekniikka, joka mahdollistaa laitteiden liittämisen FireWire -verkkoon silloinkin kun verkossa on muutakin liikennettä. FireWire -laitteet konfiguroivat itsensä uudestaan automaattisesti havaitessaan uuden laitteen verkossa. Toinen käyttäjän kannalta merkittävä seikka on se, että FireWire tarjoaa laitteille virran, joten erillisiä muuntajia eri laitteille ei tarvita.

Kari Martelius < amarteli@cc.hut.fi >

Takaisin pääsivulle | Seuraava sivu

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.11.1999 15:27.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/52/johdanto.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]