TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

TelelääketiedeTekijät:   Seppo Fagerlund   Veli-Pekka Salo   Minna BloiguEtusivu

Kehitys

Soveltuvuus

Tekniikka

Ongelmat

Tekijät
     Telelääketieteellä tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen liittyvää tiedon siirtamistä sähköisesti. Tieto voi olla kuvaa, tekstiä tai ääntä tai näitä kaikkia yhtäaikaisesti ja voi olla myös interaktiivista. Tieto voi liittyä esimerkiksi asiantuntija-avun antamiseen videoneuvvottelun avulla, työnohjaukseen tai vaikkapa koulutukseen.

     Telelääketiede mahdollistaa monipuolisten hoitotoimenpiteiden suorittamisen yhä laajemmalti, eli potilasta ei tarvitse enää siirtää pahimmassa tapauksessa satoja kilometrejä tietyn hoidon perässä, riittää, että siirtää tietoa. Teletekniikka lääketieteessä myös nopeuttaa diagnoosin tekoa ja hoitoa erityisesti syrjäisillä seuduilla, joissa sairaanhoitopalvelut muuten saattavat olla pitkien matkojen päässä, epätasaarvo asutuskeskusten ja syrjäisten seutujen välillä siis vähenee tässä suhteessa.

     Telelääketieteen polttavimmat ongelmat liittyvät, ehkä hieman yllättäen, henkilökunnan asenteisiin. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii koulutusta ja laitteiden käytö omaksumista, mutta ennen sitä on asenteiden muututtava.

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.12.2000 17:56
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/66/index.shtml