TKK | Tietoverkkolaboratorio | Tutkimus

Diplomityö: Liikenteen mittaus ja mitatun liikenteen generaatioprosessin luominen OPNET simulaatio-ohjelmaan


Työssä on tarkoitus linkittää projektin kahta osa-aluetta. Liikenteen mittausta sekä yksinkertaistettua liikenteen hallintaa. Työn aihealue tulee käsittelemään reaaliaikaista liikenteen mittausta sekä ei reaaliaikaisten mittausmenetelmien kehittämistä ja niiden implementaatiota simulaatio-ohjelmaan.

OPNET on kaupallinen simulaatio-ohjelma, joka on varsin monipuolinen erilaisten tietoliikenneverkkojen simuloinnissa. Työssä perehdytään ohjelmiston toimintaan ja siihen miten ohjelmistoon voidaan lisätä uusia ominaisuuksia.

Työ on mahdollista aloittaa välittömästi. Lisää tietoa saa projektipäällikkö Marko Luomalta puh. 050 522 3646 tai email: marko.luoma@hut.fi


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 03.09.1997 15:31.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/mitta/dtyo.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Tutkimus ]