TKK | Tietoverkkolaboratorio | Tutkimus

Intelligent Routing Network (IRoNet) – Älykäs reititysverkko

Yhteyshenkilö: Professori Raimo Kantola (raimo.kantola@hut.fi, 09-451 2471)

Tutkimusryhmän esittely

Tutkimusryhmässä ovat mukana Professori Jorma Virtamon liikenneteorian tutkijat ja Professori Raimo Kantolan tietoverkkoteknologian tutkijat. Kahden professorin lisäksi ryhmässä on neljä muuta tohtoria, kaksi tekniikan lisensiaattia, kolme diplomi-insinööriä ja useita diplomityön tekijöitä. Kompetenssimme olemme rakentaneet useissa sekä Suomen Akatemian että TEKES:in rahoittamissa tutkimushankkeissa, jotka on jaettavissa teknologia-, liikennemittauspainotteisiin, simulaatiopainotteisiin ja teoreettisiin tutkimuksiin.

Projektin yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanuudesta on neuvottelu käynnissä Nokian, Tellabsin, Elisan, Soneran, NECSOMin ja Puolustusvoimien kanssa.

Projektin sisältö ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena kehittää tehokkaita liikenteen luokittelumenetelmiä, mallintaa reitittimen ja verkon toimintaa liikenneluokkien ja liikennevirtojen käsittelyssä ja kehittää älykkään reititysverkon (Internetin) laatua tukevaa reititystä ja palvelun hallintaa. Otamme lähtökohdaksi tunnetut Internetin laatuarkkitehtuurit, erityisesti ns. eriytettyjen palveluiden arkkitehtuuri (DiffServ) ja myös leimareititysarkkitehtuuri (MPLS) ja pyrimme kehittämään niitä eteenpäin niin, että ISP:t uskaltaisivat niitä käyttää kaupallisen liikenteen välittämiseen. Verkon tekemää luokittelua tarvitaan, jotta käyttäjien liikennevirtojen toisilleen aiheuttamaa häiriötä voitaisiin pienentää. Tiedämme myös, että reitittimet eivät nykyään osaa käsitellä rinnakkaisia laatua haluavia liikennevirtoja ideaalisella tavalla. Pakettien käsittelyä mallintamalla voimme paremmin ymmärtää pakettien jonotuskäyttäytymistä reitittimissä ja siis verkon yhtä keskeistä laatutekijää, joka on päästä päähän -viive. Viive taas on tärkeä erityisesti, kun tavoittelemme puheen välittämistä laadukkaasti Internetissä. Reititys on keskeinen olemassa oleva ohjausjärjestelmä Internetissä. Uskomme, että laatua tukevassa Internetissä myös reititystä on kehitettävä eteenpäin. Palvelun hallinnan pitää yhdistää käyttäjien palvelusopimukset, liikkuvuus ja liikenteen luokittelu.

Projektin tulosten sovellusmahdollisuudet ja hyödyntäjät, milloin tuloksia on sovellettavissa

Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon rungon ajatellaan perustuvan laatua tukevaan Internet –teknologiaan. Isojen suomalaisten teleoperaattoreiden verkkovisio perustuu myös ajatukselle, että tulevaisuuden verkko on laatua tukeva laajakaistainen IP-verkko eikä muita verkkoja tarvita. Molemmilla suunnilla on jo investoitu tuotekehitykseen. Samaan aikaan on olemassa useita arkkitehtuureja, joita valmistajille ja operaattoreille tarjotaan. Mikään niistä ei kuitenkaan sellaisenaan ole riittävä. Hyödyntäjiä ovat siis reititinvalmistajat ja kaikki teleoperaattorit. Erityisesti hyödyntäminen liittyy laajakaistaverkkoon ja kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoon.

Mikä tekee projektista/ryhmästä huipun, mikä teissä ja työssänne on erityistä?

Ryhmässämme yhdistyy laaja metodinen tutkimusosaaminen, olemme menestyksellä käyttäneet aiemmissa hankkeissa kaikkia menetelmiä, joilla voidaan ajatella pureuduttavan käsillä olevaan ongelmaan (matemaattinen mallinnus, simulointi, mittaukset, prototyyppien kehitys, suorituskykyanalyysi jne.). Liikenteen luokittelussa ja laatua tukevassa reitityksessä olemme tehneet uraa uurtavaa tutkimusta. Matemaattisessa liikenteen ja liikenteen käsittelymekanismien mallinnuksessa olemme yksi johtava eurooppalainen tutkimusyksikkö.

Mitä kärkiryhmäksi pääsy teille merkitsee?

Voimme tiivistää voimamme Internetin laatuarkkitehtuurin tutkimuksessa ja kehityksessä entistä fokusoidummin tavoitteen saavuttamiseksi. Rahoituksen kolmivuotisuus tukee tutkimuksen pitkäjänteisyyttä. Riippuu konsortioneuvottelujen onnistumisesta, missä määrin voimme kehittää ja laajentaa tutkimusryhmäämme. TEKES –panostus riittää kattamaan pääosan kuluista, jotka syntyvät aihepiiriin liittyvästä tutkimuksestamme nykyisessä laajuudessaan.

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 01.02.2002 08:47.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/ironet/press_release01022002.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Tutkimus ]