TKK | Tietoverkkolaboratorio | Tutkimus

Avoimia tutkimusapulaisen paikkoja

Haluatko tietoliikenteen tutkimuksen kärkeen? Oletko haaveillut tutkijan urasta, jolla itse määräät tahdin ja jossa voit työskennellä uusimman tekniikan parissa?

Teletekniikan laboratorio tutkii ATM:ään pohjautuvaa Internet välitystekniikaa ja puheen välitystä internet verkoissa IPANA (IP/Atm Network Architectures) projektissa.

Hankkeessa Sinulla on mahdollisuus tehdä tutkimusta tämän hetken yhdellä kuumimmista laajakaistatekniikan alueista. Työsi voi johtaa kansainvälisiin julkaisuihin ja opinnäytteisiin mukaanlukien diplomi- ja lisensiaattityöt sekä tohtorin väitöskirjat. Mikäli myöhemmin haluat suuntautua yritysmaailmaan, olet saanut hankkeessa parhaat mahdolliset eväät urallesi.

Haemme nyt virkasuhteeseen ilman virkaa

Tutkimusapulaista

Haluat tehdä diplomityösi IP-puheen välitykseen liittyvästä aiheesta. Työ on ohjelmistopainotteinen. Työ tehdään yhdessä tietoliikenneohjelmistojen laboratoratorion (Arto Karila) kanssa. Puheensiirto internetissä on ollut kuuma aihe jo muutamia vuosia. Nyt ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa keskeistä on eri verkkojen (PSTN-GSM-IP/ATM) sovittaminen toisiinsa.

Tämän projektin osan tavoitteena on tutkia puheensiirtoa Internetin ja puhelinverkon välillä. Keskeinen komponentti on IP-puhe-ISDN- yhdyskäytävä, joka yhdistää nämä kaksi verkkoa toisiinsa. Tarkoituksena on luoda oma yhdyskäytävätoteutus Sun Sparcstationiin, jossa on ISDN-kortti, TCP/IP-protokollapino ja Q.931 - signalointirajapinta.


Tehtävän lopullinen palkka määräytyy suoritettujen tutkintojen ja aiemman kokemuksen mukaan.

Lisätietoja IP -kytkennän tai IP-puheen tutkimuksesta saat ottamalla yhteyttä prof., TkT Raimo Kantolaan tai Projektipäällikkö (vt.), DI Mika Ilvesmäkeen.

Eräs yhdyskäytävän käyttömahdollisuus.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 09.04.1997 08:26.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/ipana/vacant3.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Tutkimus ]