TKK | Tietoverkkolaboratorio | Tutkimus

Avoimia tutkimusapulaisen paikkoja

Haluatko tietoliikenteen tutkimuksen kärkeen? Oletko haaveillut tutkijan urasta, jolla itse määräät tahdin ja jossa voit työskennellä uusimman tekniikan parissa?

Teletekniikan laboratorio tutkii ATM:ään pohjautuvaa Internet välitystekniikaa ja puheen välitystä internet verkoissa IPANA (IP/Atm Network Architectures) projektissa.

IP -kytkentä pyrkii hyödyntämään ATM -kytkimiä kytkemällä IP -pakettivirtoja suoraan ATM -kentän läpi. Tarkoituksena on yhdistää Internet protokollan joustavuus ja ATM:n tarjoama suorituskyky ja palvelun laatu adaptiiviseen ATM-resurssien allokointiin perustuen. IP -kytkentä edustaa tämän päivän laajakaistatekniikan terävintä kärkeä, jonka muoto on vasta hahmottumassa. Tutkimuskohteena alue on vielä jokseenkin koskematon ja antaa siksi tilaa uusille tutkijakyvyille, jotka ovat nyt valmiit tarttumaan haasteeseen.


IP -kytkennän periaate.

IP -kytkentä projektissa pystytetään Internet protokollan kytkentään pystyvä koejärjestelmä, tehdään liikenne- ja suorituskykymittauksia ja toiminnallisia kokeiluja, analysoidaan ja mallinnetaan erilaisia adaptiivisia IP -kytkentätekniikoita ja pyritään kehittämään IP kytkentää eteenpäin.
Hankkeessa Sinulla on mahdollisuus tehdä tutkimusta tämän hetken yhdellä kuumimmista laajakaistatekniikan alueista. Työsi voi johtaa kansainvälisiin julkaisuihin ja opinnäytteisiin mukaanlukien diplomi- ja lisensiaattityöt sekä tohtorin väitöskirjat. Mikäli myöhemmin haluat suuntautua yritysmaailmaan, olet saanut hankkeessa parhaat mahdolliset eväät urallesi.

Haemme nyt virkasuhteeseen ilman virkaa

Tutkimusapulaista

Haluat tehdä diplomityösi IP-kytkentään liittyvästä aiheesta. Tutkimustyösi ohessa olet valmis osallistumaan pienellä panoksella laboratorion tarjoaman opetuksen järjestämiseen toimimalla esim jonkin kurssin assistenttina.

Tehtävän palkka määräytyy suoritettujen tutkintojen ja aiemman kokemuksen mukaan.

Lisätietoja IP -kytkennän tai IP-puheen tutkimuksesta saat ottamalla yhteyttä prof., TkT Raimo Kantolaan tai Projektipäällikkö (vt.), DI Mika Ilvesmäkeen.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.03.1997 09:40.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/ipana/vacant2.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Tutkimus ]