TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Ohjeita luennoijalle


Sijainti

Luentopaikkasi sijaitsee Teknillisen korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla, Otakaari 5. (Liitteenä olevassa kartassa numero 4.) Sähköosaston tunnistaa kaarevasta päädystä, joka on Otakaarelle (länteen) päin. Salit S1-S2 sijaitsevat 1. kerroksessa ja S3-S4 2. kerroksessa rakennuksen kaarevassa osassa.

Tietoverkkolaboratorio sijaitsee E-siiven (toinen "poikkipuu" pääovelta) kolmannessa kerroksessa ja G-siiven toisessa kerroksessa. Maanpinta on G-siiven kohdalla toisen kerroksen tasalla. Laboratorion sihteeri Arja Hänninen löytyy pääovelta tultaessa E-siiven kolmannesta kerroksesta oikeanpuoleisesta käytävästä.(Huone E321).

Huonenumeroinnissa ensimmäinen kirjain kertoo siiven ja ensimmäinen numero kerroksen.

Matkustaminen

Otaniemeen pääsee autolla, parkkipaikkoja on osaston vieressä (usein täynnä) ja osastoa vastapäätä Otakaaren toisella puolella (merkitty P-kirjaimella). Linja-autolla Helsingistä pääsee parhaiten 102 (Kamppi, Länsiväylä), 502 (Hakaniemi) ja 501T (Lauttasaaresta). Espoon linjoista ainakin seuraavat tulevat Otaniemeen: 2 (Soukka, Tapiola), 4 ja 4T (Kivenlahti, Tapiola), 10 ja 10K (Puolarmetsä, Matinkylä, Haukilahti, Westend, Tapiola), 15 (Jupperi, Lähderanta, Kauniainen, Tapiola), 52 ja 52N (Westendinasema, Keilaniemi, , Hämevaara).

Otaniemeen, TKK:n kirjaston kulmalle (merkitty kartassa kirjalla) tulee 103 (Kamppi, Länsiväylä -- Pohjois-Tapiola), 194 (Kamppi, Meilahti -- Tapiola), 195 (Kamppi, Meilahti -- Puolarmetsä/ Latokaski) 505 (Verkkosaari, Pasila -- Puolarmetsä), 510 (Vantaankoski, Leppävaara -- Tapiola), 512 (Malmi--, Tapiola, Westendinasema)
Tässä vielä ohjesivusto.

Luennon apuvälineet

Tässä salikohtainen varustetaulukko.

Oheismateriaali

Luennon lisäksi toivomme materiaalia opiskelijoille jaettavaksi. Tämä voi olla luentokalvojen kopiot, tiivistelmä luennosta, artikkeleita ja muuta oheismateriaalia kohtuullisessa määrässä.

Kopioston ja opetusministeriön välisen sopimuksen mukaan työ-, harjoitus- ja vastauskirjojen sekä diakuvien ja piirtoheitinkalvojen (tarkoittaen myytävää materiaalia) kopiointi on kokonaan kielletty ja kirjoista tai julkaisuista saa kopioida enintään 20 sivua muttei kuitenkaan yli puolta ilman erillistä lupaa. Mikäli tämä määrä ylittyy tai kysymys on kokonaan kielletystä materiaalista, tarvitaan oikeudenomistajan kirjallinen lupa.

"Tekijänoikeuden haltijana annan luvan käyttää otetta julkaisusta/julkaisua ..... kopioituna kurssimateriaalina Teknillisen korkeakoulun kurssilla ..... ...lukukaudella 200_."

Palkkio

Palkkion maksamista varten tarvitaan kopio sivutoimen verokortista, muuten ennakonpidätys on 60% mukaan.

Maksua varten pyydämme täyttämään oheisen henkilötietolomakkeen ja palauttamaan sen joko luennon yhteydessä assistentille tai etukäteen sihteerille. (Arja Hänninen, p. 09-451 2461, fax 09-451 2474, Otakaari 5, 02150 ESPOO)

Henkilötietolomake (gif, 9 kt)

Otaniemen kartta


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 04.03.2006 13:39.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/vierailija.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!