S-38.3148 Tietoverkkojen simulointi (5 ECTS)


For information on the course in English click here.

Opintojakso-ohje syksy 2007, periodit I-II


Tiedotuksia


Huom ! Korvaa lukuvuodesta 2006 lähtien kurssin S-38.148 Tietoverkkojen simulointi.

Huom ! Luennoidaan syksystä 2007 lähtien englanniksi.

Opintojakson asema: Tietoverkkojen simulointi on pakollinen opintojakso liikenneteorian syventävässä moduulissa ja ja valinnaisena tietoverkkotekniikan erikoismoduulissa. Kurssi soveltuu hyvin simuloinnin johdantokurssiksi muillekin tietoliikennejärjestelmien suorituskykyanalyysistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson tavoite: Perehdyttää opiskelijat simuloinnin tarkoituksenmukaiseen käyttöön, simulointimallin luomiseen, simuloinnin teknisiin perusteisiin, tulosten analysointiin, simulointiohjelman rakentamiseen sekä tutustuttaa joihinkin simulointityökaluihin, jotka ovat vapaasti tutkimusyhteisön kaytettävissä.

Esitiedot: Esitietoina suositellaan S-38.145/S-38.1145 Liikenneteorian perusteet. Lisäksi suositellaan kurssin S-38.2188 Data networks suorittamista. Harjoitustöiden suorittamista varten C-kielen hallinta on välttämätön, C++ suositeltava.

Luennot: Luentokieli on englanti. I periodilla luennot ovat tiistaisin salissa S5 klo 12-14. II periodilla luennot ovat tiistaisin salissa S5 klo 10-12.

Laskuharjoitukset: Kurssiin liittyy osana laskuharjoituksia (4 kpl) ja harjoitustöitä (2 kpl). Laskuharjoitukset pidetään lokakuun aikana tiistaisin klo 14-16 Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston salissa S2. Laskuharjoitusten vastaukset palautetaan aina ennen ko. viikon harjoituksia joko assistentille tai 2. kerroksessa G-siivessä olevaan lokerikkoon, jossa on kurssin koodi S-38.3148. Ensimmäinen harjoitus on 25.9. Harjoitustöiden järjestelyistä ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

Kurssihenkilökunta:

Suoritus: Opintojakson suorittaminen edellyttää

Tentit: Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus:

  1. Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson -- Discrete-Event System Simulation, 548 pages, 2nd edition (1996), Prentice Hall Press, ISBN: 0132174499 .
  2. A.M. Law, W.D. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill Series in Industrial Engineering and Management Science, 3rd edition.
  3. I. Mitrani -- Simulation Techniques for Discrete Event Systems, 1982, Cambridge University Press.
  4. R. Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis -- Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling, April 1991, John Wiley & Sons, ISBN: 0471503363.
  5. CNCL Reference Manual
  6. ns2 reference manual

Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan TOPI:lla. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan luennolla, Tietoverkkolaboratorion ilmoitustauluilla ja kurssin web-sivuilla.

Kurssimateriaali: Luentomateriaali ja laskuharjoitustehtävät sekä mallivastaukset löytyvät täältä.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 14.09.2007 12:26.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383148/home.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!