TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.3143 Jonoteoria / Queueing Theory (5 op / ECTS) L

Vanha kurssikoodi / Former course code: S-38.143


Kurssi järjestetään syksyisin toisella periodilla.

Opintojakson asema: Jonoteoria on pakollinen opintojakso teleliikenneteorian syventävässä A3-moduulissa. Kurssi korvaa vanhan opetusohjelman mukaisen S-38.143-kurssin, joka on teleliikenneteorian pääaineen pakollinen kurssi.

Opintojakson tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot perinteisestä jonoteoriasta siten, että opiskelija hallitsee tarvittavan matemaattisen välineistön, tuntee keskeiset jonojärjestelmät ja niiden ominaisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Jonoteorian mukaisia malleja voidaan käyttää mitä moninaisimpien järjestelmien kuvaamiseen. Kurssilla esimerkkeinä käsitellään etupäässä tietoliikennejärjestelmissä esiintulevia ongelmia.

Kurssi tarjoaa esitiedot kevätlukukaudella luennoitavaan kurssiin S-38.3141 Teleliikenneteoria, joka sisältää sovelluksia tietoliikennejärjestelmien analysointiin sekä kehittynyttä jonoteorian aineistoa eräiden erityiskysymysten osalta.

Esitiedot: Esitietoina suositellaan Mat-1.2600 (sovellettu todennäköisyyslaskenta; ent. Mat-2.090), Mat-2.311 (stokastiset prosessit; ent. Mat-2.111) ja S-38.1145 (liikenneteorian perusteet; ent. S-38.145).


The course is organized in the fall, on the second period.

Course status: Queueing theory is an obligatory course in the A3-module of teletraffic theory. The course replaces S-38.143 from the old curriculum, which is obligatory in the teletraffic theory major or minor.

Object: The course will teach the fundamentals of the traditional queueing theory, so that the student can apply the mathematical tools to practical problems. The queueing models can be used to model different kinds of systems. The examples in the course are primarily taken from telecommunication systems.

The course serves as an introductory course for the spring-term course S-38.3141 teletraffic theory, which contains applications to the analysis of data communication systems and more advanced queueing models.

Prerequisites: Recommended courses are Mat-1.2600 (applied probability; former Mat-2.090), Mat-2.311 (stochastic processes; former Mat-2.111) and S-38.1145 (introduction to teletraffic theory; former S-38.145).


2007
Suomeksi
In English
2006
Suomeksi
In English
2005
Suomeksi
In English
2004
Suomeksi
In English
2003
Suomeksi
In English
2002
Suomeksi
In English
2001
Suomeksi
In English
2000
Suomeksi
In English
Luentokalvot / Lecture slides


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 07.09.2007 13:09.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383143/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!