TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Rautateiden kulunvalvonta

  

1.Kulunvalvontajärjestelmän yleiskuvaus

1.1 Rata- ja veturilaitteet

2. Kulunvalvontalaitteiden toiminta

3. Käsitteitä ja määritelmiä

  1. Kulunvalvontajärjestelmän yleiskuvaus

Junien kulunvalvonnalla tarkoitetaan laitteistoa jolla varmistetaan "sääntöjen" noudattaminen, ts. varmistetaan että juna noudattaa suurinta sallittua nopeutta ja opasteita. Jos juna kulkee yli sallitun nopeuden, laitteiston avulla junan nopeus pudotetaan sallittuun automaattisesti käyttöjarrutuksen ansiosta. Tämän jälkeen kuljettaja voi poistaa jarrutuksen, se ei tapahdu automaattisesti. Mikäli käyttöjarrutus ei riitä, kulunvalvonta saa aikaan hätäjarrutuksen (yli 15 km/h ylitys) kunnes juna on pysähtynyt.

Kulunvalvontajärjestelmä on verkkorakenteeltaan "pistemäinen", eli juna saa tarvitsemansa tiedot automaattisesti rataan sijoitettujen baliisien avulla. Ne sijaitsevat yleensä opastimien kohdalla, mutta tarpeen vaatiessa myös muualla (nopeusrajoitusten etumerkit, esiopastinpisteet joissa ei ole näkyvää opastinta). Baliisit ovat aina pareittain, niin että ainakin toinen on aina ehjä ja lisäksi suuntaominaisuudet ovat paremmat (siis että tieto ei mene minne sattuu).

kulunvalvontajärjestelmän laitteiden sijainteja
 

 

Tuomo Koskenvaara 
   - Kuvat
   - Materiaalin haku
Petri Kujala
   - HTML ulkoasu
Jarmo Pyykkönen
   - Teksti

Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämä sivu on tehty oppilaiden harjoitustyönä. Tietoverkkolaboratorio ei vastaa sivun oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai ylläpidosta. Vakavissa tapauksissa yhteyshenkilöinä toimivat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.11.1999 17:01.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s99/htyo/59/nsivu1.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]